Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

20/05
2016

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINEM NADZWYCZAJNEGO SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZJAZDU ORGANIZACJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ SOLIDARNOŚCI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO ZAGŁĘBIA KONIŃSKO – TURKOWSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU – INFORMUJEMY NASZYCH CZŁONKÓW, ŻE PODSTAWOWYM I WIODĄCYM TEMATEM ZJAZDU BĘDZIE WYDANIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY DECYZJI W/S NEGOCJOWANEGO NOWEGO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW KWB KONIN S.A. PODPISANIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY NIE MOŻE POZBAWIAĆ PRACOWNIKÓW NALEŻNYCH IM PRAW WYNIKAJĄCYCH Z POSTANOWIEŃ  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 1981 ROKU W/S SZCZEGÓLNYCH PRZYWILEJÓW DLA PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA – KARTA GÓRNIKA (Dz. U. z 1982r. Nr 2 poz. 13 z późniejszymi zmianami), A TAKŻE tzw. 14- ej PENSJI, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE JAKIM JEST ODWOŁANIE DO TYCH ZAPISÓW W UKŁADZIE PONADZAKŁADOWYM DLA PRACOWNIKÓW KOPALŃ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO.

CZŁONKÓW ZWIĄZKU A SZCZEGÓLNIE DELEGATÓW WZD ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 8.15 KTÓRA ODPRAWIONA BĘDZIE W KOŚCIELE „DOBREGO PASTERZA” W ŚLESINIE W INTENCJI CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI.