Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

31/03
2014

Wybory w Związku c.d.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

28 marca 2014 roku, w Ślesinie odbyło się Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ Solidarność PAK KWB Konin S.A. To bardzo ważne wydarzenie poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym Św. Mikołaja i Dobrego Pasterza w Ślesinie. Obrady odbyły się w ośrodku „Verano”. Całość nadzorował Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej kol. Rutkowski. Po bardzo wyrównanym „boju” Przewodniczącym został kol.  Grzegorz Matuszak. Następnie wybrano Komisję MOZ w ilości 29 osób, Komisję Rewizyjną (5 osób), delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Konin (10 osób) oraz Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Solidarności Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego (14 osób). Podjęto szereg uchwał porządkowych oraz merytorycznych – szczegóły w biurze MOZ. Następne WZD za rok.