Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

18/01
2012

MOZ 18 stycznia

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Wyjątkowo w ośrodku „Verano” w Ślesinie odbyło się spotkanie władzy związkowej. Oprócz standardowych punktów posiedzenia mieliśmy również gości. Koledzy Furmaniak i Czajkowski omówili bieżącą sytuację  KWB „Konin”, kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy i jej powody, sytuację w Funduszu Socjalnym, stan zaawansowania procesu prywatyzacyjnego i przyszłość firmy. Szczególnie w tym ostatnim punkcie nie powiało optymizmem. Zupełnie inny przebieg miała wizyta następnego gościa. Przewodniczący Sekcji Krajowej Węgla Brunatnego Wojciech Ilnicki z Turoszowa omówił sytuację w branży, zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalnym, sytuację zmian legislacyjnych w sprawie emerytur górniczych. Całe jego wystąpienie było nacechowane wiarą w jedność związkową i nienajgorszą przyszłość dla branży.

Na końcu posiedzenia podjęto bieżące uchwały, w tym o terminach posiedzeń w roku 2012. Zebrania odbędą się: 18 stycznia, 15 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca, 18 lipca, 22 sierpnia, 19 września, 17 pażdziernika, 21 listopada, 13 i 21 grudnia.