Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

Ustawy

 • Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r.
 • Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców z dnia 16 grudnia 1994 r.
 • Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r.
 • Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r.
 • Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy z dnia 24 czerwca 1983 r.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
 • Ustawa o Służbie Medycyny Pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.
 • Ustawa o Radach Pracowników z dnia 7 kwietnia 2006 r.
 • Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • Ustawa o Komisji Trójstronnej z dnia 6 lipca 2001 r.
 • Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r
 • Kto skorzysta z wcześniejszej emerytury po 2008 roku
 • Ustawa o emeryturach pomostowych 2009