Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

30/06
2017

PISMO Z ŻĄDANIAMI NSZZ SOLIDARNOŚĆ SKIEROWANE DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Pimo do zwiazków – Stanowisko ws strajku KWB KONIN KWB ADAMÓW Scan0003

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANUJĄCĄ W PAK KWB KONIN S.A. PAK KWB ADAMÓW I SPÓŁKACH, NASZA ORGANIZACJA WYSTĄPIŁA Z ŻĄDANIAMI DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.
JAK WYNIKA Z TREŚCI ZAŁĄCZONEGO PISMA W DNIU 30-06-2017r. MIJA CZAS ODPOWIEDZI I REALIZACJI SPISANYCH ŻĄDAŃ. JAK ŁATWO MOŻNA SIĘ DOMYŚLIĆ – ŻĄDANIA TE NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE! BRAK ODPOWIEDZI ZE STRONY ZARZĄDU JEDNOZNACZNIE WYZNACZA DALSZĄ ŚCIEŻKĘ POSTĘPOWANIA JAKĄ JEST WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ. GŁÓWNYM POWODEM SĄ SPRAWY PRACOWNICZE – OCHRONA MIEJSC PRACY.
TAKIE DZIAŁANIE ZARZĄDU – METODĄ FAKTÓW DOKONANYCH BEZ KONSULTACJI I DIALOGU ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ WYMUSZA NA NAS  PODJĘCIE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM.
SKOŃCZYŁ SIĘ JUŻ CZAS LEKCEWAŻENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH !
IGNORANCJA I BRAK ODPOWIEDZI NA KORESPONDENCJĘ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZMUSZA DO PODEJMOWANIA TRUDNYCH DECYZJI.
W DNIU DZISIEJSZYM OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PODJĘŁA ODPOWIEDNIE UCHWAŁY: MIĘDZY INNYMI O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY.
KOLEJNY KROK TO WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ.
OGŁOSZENIE I PRZEPROWADZENIE REFERENDUM.
A NASTĘPNYM KROKIEM BĘDZIE JUŻ OGŁOSZENIE POGOTOWIA STRAJKOWEGO JEŚLI NIE DOJDZIE DO KONSTRUKTYWNYCH ROZMÓW POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A ZARZĄDEM.
DLATEGO TEŻ WZYWAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE PRACY I PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ – STAŃMY RAZEM W OBRONIE MIEJSC PRACY !

21/06
2017

PISMO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PISMO ZWIĄZKÓW DO PREZESA KŁAPSZTY

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ OBECNIE SYTUACJĄ, ZWIĄZKI ZAWODOWE PAK KWB KONIN S.A. I PAK KWB ADAMÓW S.A. WYSTOSOWAŁY PISMO DO PREZESA NA KTÓRE OCZEKUJĄ NIEZWŁOCZNIE ODPOWIEDZI W TERMINIE 3 DNI OD DATY NADANIA. DALSZE UNIKANIE ODPOWIEDZI BĘDZIE POTRAKTOWANE JAKO BRAK DIALOGU POMIĘDZY STRONAMI A W KONSEKWENCJI DOPROWADZI DO BARDZIEJ ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ STRONY SPOŁECZNEJ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM.

O WYNIKACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO POPRZEZ BIULETYN, STRONĘ INTERNETOWĄ, ORAZ INFORMACJE BEZPOŚREDNIO W ORGANIZACJACH ZWIĄZKOWYCH.

Opublikował: Grzegorz Matuszak

06/06
2017

PISMA SKIEROWANE DO PREZESA PAK KWB KONIN I SPÓŁEK

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PISMO DO PREZESA KŁAPSZTYENERGOINWESTEL PAK SERWISEKO-SUROWCEAQUAKON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE PISMA SKIEROWANE ZOSTAŁY W WYNIKU SYTUACJI PRZEJĘCIA SPÓŁEK PRZEZ SPÓŁKĘ PAK – GÓRNICTWO. DOKONANO PRZEJĘCIA SPÓŁEK ZALEŻNYCH TJ. AQUAKON I EKO-SUROWCE BEZ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB KONSULTACJI Z RADĄ PRACOWNIKÓW. DLATEGO TEŻ OCZEKUJEMY INFORMACJI NA PIŚMIE OD ZARZĄDU PAK KWB KONIN S.A. O DALSZYCH DZIAŁANIACH W SFERZE PRACOWNICZEJ. PO ZMIANIE WŁAŚCICIELA W/W SPÓŁEK JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA SYTUACJA PRACOWNIKÓW ? O DALSZYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.
W SYTUACJI BRAKU ODPOWIEDZI W WYZNACZONYM TERMINIE PRZYSTĄPIMY DO DALSZYCH DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWNIE.

05/06
2017

BIULETYN NR 91 MAJ-CZERWIEC

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

UKAZAŁ SIĘ KOLEJNY NR BIULETYNU. INFORMACJE MIĘDZY INNYMI Z WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Z OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI LUDZI PRACY DO LICHENIA, Z POSIEDZENIA ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO W WARSZAWIE, ORAZ PRZEJĘCIE SPÓŁEK PRZEZ PAK – GÓRNICTWO. SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU.

BIULETYN Nr 91  – kliknij w link !