Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

29/07
2015

SPOTKANIE Z ENERGOINWEST-SERWIS

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 28-07-2015r. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI SPÓŁKI ENERGOINWEST – SERWIS SP. Z O.O.  ZE STRONY ENERGOINWEST – SERWIS OBECNY BYŁ CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI – PAN MARCIN KAPUŚCIŃSKI, DYREKTORZY PIONÓW, KIEROWNICY, PRZEDSTAWICIELE SŁUŻB BHP, ZSIP, ORAZ PRACOWNICY SPÓŁKI. NA SPOTKANIU PORUSZANO GŁÓWNIE TEMATY ZWIĄZANE Z BHP, WYKONYWANIU PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH ORAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH. PORUSZANO TEMAT ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, STANU OSOBOWEGO W BRYGADACH REMONTOWYCH. W DALSZEJ CZĘŚCI SPOTKANIA PORUSZANO TEMAT WYNAGRODZEŃ PO OKRESIE JEDNEGO ROKU OD MOMENTU PRZEJŚCIA PRACOWNIKÓW DO SPÓŁKI Z ART. 23′. KOLEJNE SPOTKANIE USTALONO NA DZIEŃ 12-08-2015r. W KTÓRYM WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, SŁUŻB BHP, SIP, ORAZ OSOBY DOZORU SPÓŁKI.

29/07

SPOTKANIE Z POSŁAMI RP

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

FB_IMG_1438149096517W DNIU 27-07-2015r. ODBYŁO SIĘ NA ZAPROSZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SPOTKANIE Z POSŁAMI RP NASZEGO REGIONU – PAN TOMASZ NOWAK ORAZ PAN JACEK KWIATKOWSKI. WIODĄCYM TEMATEM SPOTKANIA BYŁA TROSKA O DALSZY BYT KOPALNI ORAZ CAŁEJ ZAŁOGI. JAK WYGLĄDA SYTUACJA BUDOWY ODKRYWEK „OŚCISŁOWO” I „DĘBY SZLACHECKIE”. WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY JAKIE SĄ Z TYM ZWIĄZANE, CHOCIAŻBY REALIZACJA ZASILANIA WODAMI JEZIORA WILCZYŃSKIEGO. W DALSZEJ CZĘŚCI SPOTKANIA PORUSZANO TEMAT STRATEGICZNEJ ROLI WĘGLA BRUNATNEGO DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU, PLANACH PRZYGOTOWANIA TZW. „BIAŁEJ KSIĘGI” STRATEGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN. ROZMOWA NA TEMAT SPECUSTAWY JAKO NARZĘDZIA PRZYSPIESZAJĄCEGO ZWIĄZANE Z TYM PROCEDURY. TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WS. WYKUPU NIERUCHOMOŚCI PO CENACH RYNKOWYCH. PORUSZONO TEMAT ZWIĄZANY Z KOSZTEM PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH. NA KONIEC SPOTKANIA  POSEŁ TOMASZ NOWAK ZAPEWNIŁ O SWOIM OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIU W PORUSZANYCH TEMATACH SPOTKANIA. ZAPROSIŁ PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO UDZIAŁU W DWÓCH KOMISJACH NADZWYCZAJNYCH DOT. RYNKU MOCY I BIAŁEJ KSIĘGI.

28/07
2015

WYCIECZKA W BIESZCZADY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Komunikat - Bieszczady  MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ORGANIZUJE WYJAZD  W BIESZCZADY. WYCIECZKA ZAPLANOWANA JEST W TERMINIE 10-13.09.2015r. (cztery dni). PROGRAM WYJAZDU PRZEDSTAWIONY JEST NA ZAŁĄCZONYM PLAKACIE. ZAPISYWAĆ MOŻNA SIĘ W BIURZE MOZ – BIUROWIEC „B” I piętro pok. 15 ZAPISY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ TYLKO Z PEŁNĄ WPŁATĄ ORAZ KOMPLETNYMI DANYMI POTRZEBNYMI DO UBEZPIECZENIA (nr PESEL). WSZELKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL. 63/ 247 – 63 – 42 lub 514 – 608 -429 lub 609 – 813 – 037. O ZAPISACH DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ WPŁATA KOSZTÓW UCZESTNICTWA. 350 zł / OSOBA – JEST TO CAŁKOWITY KOSZT WYJAZDU.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

20/07
2015

TERMIN WYCIECZKI W BIESZCZADY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

OBECNIE USTALONY TERMIN WYCIECZKI W BIESZCZADY TO 10-13. 09.2015r.

TERMIN NIE ULEGNIE ZMIANIE !

KOMUNIKAT CO DO SAMEJ WYCIECZKI UKAŻE SIĘ NIEBAWEM. PODANY BĘDZIE KOSZT UCZESTNICTWA – CAŁKOWITY KOSZT, BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT ZE STRONY UCZESTNIKA.

16/07
2015

SIP – NARKOTYKI, DOPALACZE W MIEJSCACH PRACY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Page-1 Page-2 Page-3 Page-4CYKLICZNE SPOTKANIE SIP ODBYŁO SIĘ 26-06-2015r. OMAWIANO BIEŻĄCE TEMATY, ORAZ ZGŁASZANO PROBLEMY I UWAGI JAKIE ZOSTAŁY DOSTRZEŻONE PRZEZ INSPEKTORÓW SIP-u. NA ZAPROSZENIE SIP – u PRELEKCJĘ WYGŁOSIŁA PANI AGNIESZKA DYBAŁA-KAMIŃSKA Z POWIATOWEJ STACJI  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KONINIE ORAZ PANI ADRIANNA KARWOWSKA Z KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W KONINIE. PRELEKCJA MIAŁA NA CELU WYCZULENIE NA SYTUACJE JAKIE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PO ZAŻYCIU RÓŻNEGO RODZAJU DOPALACZY, NARKOTYKÓW I INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH. (szczegółowe informacje znajdują się w załączonych skanach).