Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

30/09
2016

Posiedzenie Komisji OM NSZZ „S” GWB ZKT w dniu 30.09.2016 r.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komentarze, Komisje Wydziałowe, MED - ALKO

Posiedzenie prowadził Przewodniczący G.Matuszak. Przekazano i przedyskutowano informacje związkowe z Komisji i Spółek.

Komisja Wydziałowa Zarząd– odbędzie się dzisiaj o 13.00. Ciągle powtarzają się pytania o rozliczenie Kapituły Funduszy Wydzielonych. Jak w ciągu najbliższego czasu sprawa się nie rozwiąże, może trafić do organów ścigania.

Komisja Wydziałowa Koleje– Komisja odbędzie się w I połowie października w składzie poszerzonym o młodych pracowników. Zostało skierowane zapytanie do Zarządu w sprawie przenoszenia pracowników do innych systemów pracy i zmianie pracownikom harmonogramu pracy co skutkuje obniżaniem wynagrodzeń bez wypowiedzeń. Odpowiedź ze strony Zarządu wpłynęła 19.09. Jeżeli sprawa się nie wyjaśni może trafić do PIP.

Komisja Wydziałowa Kleczew– zapytanie o istnienie Komisji Weryfikacyjnej. Komisja jest umocowana Zarządzeniem na podstawie Rozporządzenia ministerialnego.

Komisja Wydziałowa O/Jóźwin– rozpoczęto wręczanie wypowiedzeń w związku z wejściem w życie nowego UZP i związane z tym faktem pytania.

Komisja Wydziałowa O/DTL– 03 września odbyła się spotkanie integracyjne w chacie grillowej.

EL PAK Serwis– 29.09 odbyło się spotkanie z Mediatorem oraz Prezesem i Przewodn. Rady Nadzorczej w sprawie sporu zbiorowego. Podpisano Protokół Rozbieżności, jesteśmy gotowi do dalszych rozmów ale następnym krokiem może być Referendum oraz dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

Energoinwest Serwis– w najbliższych rozmowach poruszymy sprawę namnażania stanowisk nieproduktywnych, obniżających wynik firmy. Pojawiły się doniesienia o straszeniu niewygodnych pracowników przeniesieniem do bardziej odległych miejsc pracy.

Aquakon– czekamy na wyłonienie mediatora w sprawie prowadzonego sporu zbiorowego.

W czasie posiedzenia Komisji sprawozdanie z działalności SIP złożył Inspektor Zakładowy SIP kol. Wiesław Kwiatkowski.

Rada Pracowników– zebranie odbyło się w dniu 29.09, informację przekazał kol. A.Bartkowiak.

Zarząd Regionu Konin– ostatnie posiedzenie odbyło się 27.09. Oprócz podsumowania minionego okresu powołano nowego Regionalnego Koordynatora ds BHP kol. Remigiusza Ładowskiego. Ustalono termin WZD ZR na dzień 10 grudnia.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego– przekazano informację o potężnym osuwisku w kop. Turów.

Komisja d/s zapomóg komisja będzie się odbywać zawsze w czasie obrad Komisji OM.

Komisja d/s imprez– przekazano informacje o wycieczce do Szczyrku i zawodach strzeleckich.

Komisja socjalna bardzo mało wniosków do rozpatrzenia ws zapomóg losowych.

Rozpatrzono trzy uchwały ws dofinansowania członków Związku.

20/05
2013

Nowy SIS

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komentarze

W zakładce „Serwis Informacyjny” został umieszczony nowy Informator nr 19, proszę czytać.