Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

27/01
2016

KOMUNIKAT !

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 30.01.2016r. (SOBOTA) O GODZ. 12.00 W CENTRUM KONINA (przy zbiegu ulic: DWORCOWA i ALEJE 1 MAJA), ODBĘDZIE SIĘ PIKIETA DLA POPARCIA DEMOKRATYCZNIE WYBRANEGO RZĄDU, WSPIERAJĄCA I POKAZUJĄCA, ŻE W KONINIE I OKOLICACH ZAMIESZKUJĄ LUDZIE GOTOWI NA DOBRE ZMIANY.
W ZWIĄZKU Z POSZUKIWANIEM MIĘDZY INNYMI POMOCY U NOWO RZĄDZĄCYCH W OBRONIE NASZYCH MIEJSC PRACY, POWSTRZYMANIA OBNIŻANIA NASZYCH PENSJI I PRZYJRZENIA SIĘ WYSPRZEDAŻY NASZEGO MAJĄTKU, WAŻNYM OBOWIĄZKIEM PRACOWNIKÓW NASZYCH ZAKŁADÓW JEST CZYNNY UDZIAŁ W PIKIECIE. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W TYM DNIU WRAZ Z CZŁONKAMI RODZIN.

POMÓŻMY WPROWADZAĆ ZMIANY W NASZYM KRAJU, A SZCZEGÓLNIE W NASZYM REGIONIE !

25/01
2016

SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z PRACOWNIKAMI ENERGOINWEST-SERWIS

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM O GODZ. 6.00 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY PAK KWB KONIN S.A. I SPÓŁKACH Z PRACOWNIKAMI ENERGOINWEST-SERWIS Sp. z o.o. TEMATEM WIODĄCYM SPOTKANIA BYŁY SPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW, WARUNKI BHP PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, ORAZ DALSZA PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁKI. NAJWIĘCEJ KONTROWERSJI WZBUDZIŁO-OBNIŻENIE PREMII. PRACOWNICY SPÓŁKI WYRAZILI SWOJE NIEZADOWOLENIE, INFORMUJĄC RÓWNIEŻ STRONĘ ZWIĄZKOWĄ, ŻE CHARAKTER I WYKONYWANIE PRACY NIE ULEGŁO  ZMIANIE, A ZOSTANĄ PODJĘTE ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA PRZECIWKO DALSZEMU OBNIŻANIU WYNAGRODZEŃ. W NAJBLIŻSZYM CZASIE STRONA ZWIĄZKOWA ZOBOWIĄZAŁA SIĘ ŻE SKIERUJE ODPOWIEDNIE PISMO DO PRACODAWCY W IMIENIU PRACOWNIKÓW SPÓŁKI Z ŻĄDANIEM POWSTRZYMANIA SIĘ ZARZĄDU SPÓŁKI OD DZIAŁAŃ, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZMNIEJSZENIE I DALSZE ZMNIEJSZANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW. W PRZYPADKU BRAKU DZIAŁAŃ ZARZĄDU SPÓŁKI MAJĄCYCH POWSTRZYMANIA SIĘ OD TAKICH POSUNIĘĆ, STRONA ZWIĄZKOWA WRAZ Z ZAŁOGĄ SPÓŁKI PRZYSTĄPIĄ DO SPORU ZBIOROWEGO, A TYM SAMYM W DALSZYM ETAPIE BRAKU POROZUMIENIA DO DZIAŁAŃ BARDZIEJ RADYKALNYCH, ZGODNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA, DO STRAJKU WŁĄCZNIE.

06/01
2016

NEGOCJACJE W/S NOWEGO ZUZP

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 4-01-2016r. ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE DOTYCZĄCE NEGOCJACJI W TWORZENIU NOWEGO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW KWB KONIN S.A.. SPOTKANIE MIAŁO CHARAKTER BARDZIEJ ROBOCZY I USTALANO ZASADY I REGUŁY PROWADZENIA ROZMÓW . STRONA SPOŁECZNA BYŁA REPREZENTOWANA PRZEZ WSZYSTKIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE KWB KONIN S.A. ORAZ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z KWB ADAMÓW – MZZ GÓRNIKÓW ORAZ MZZ PIT KADRA. ZE STRONY PRACODAWCY UCZESTNICZYŁ ZESPÓŁ CZTEROOSOBOWY POWOŁANY PRZEZ PREZESA KWB KONIN S.A. DO PROWADZENIA ROZMÓW. NA SPOTKANIU STRONA SPOŁECZNA POPROSIŁA O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, O KTÓRE WCZEŚNIEJ WYSTĘPOWAŁA PISEMNIE. PO DOKONANIU ANALIZY DOKUMENTÓW – STWIERDZONO ŻE SĄ ONE NIEKOMPLETNE I NALEŻY JE NIEZWŁOCZNIE UZUPEŁNIĆ CO POZWOLIŁYBY NA RZECZOWE I KONSTRUKTYWNE PROWADZENIE NEGOCJACJI. STRONA PRACODAWCY PRZYJĘŁA TO DO WIADOMOŚCI I ZAPEWNIŁA O UZUPEŁNIENIU DOKUMENTÓW W ODPOWIEDNIM TERMINIE PRZED KOLEJNYM ZAPLANOWANYM SPOTKANIEM TJ. W DNIU 12-01-2016r. PO GODZINIE 15.00. SPOTKANIE ZAKOŃCZONO PODPISANIEM PROTOKOŁU Z TEGO DNIA ROZMÓW.

06/01

BAL KARNAWAŁOWY – KOMUNIKAT

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

EPSON scanner image  BAL KARNAWAŁOWY – 30.01.2016r.

Jak każdego roku MOZ NSZZ „Solidarność” organizuje kolejny bal karnawałowy. Tegoroczny bal odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „WITYNG” w Mikorzynie. Impreza rozpocznie się o godzinie 19.00 i będzie trwała do godziny 4.00. Oprawa muzyczna będzie w wykonaniu znanego już zespołu muzycznego „PLAN B”. Zapewniamy bogate menu, oraz miłą atmosferę ośrodka Wityng. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do udziału w tej imprezie. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 514-608-429 lub 63/247-63-42.

ZAPRASZAMY !

tlo_kontakt