Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

25/01
2016

SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z PRACOWNIKAMI ENERGOINWEST-SERWIS

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM O GODZ. 6.00 ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY PAK KWB KONIN S.A. I SPÓŁKACH Z PRACOWNIKAMI ENERGOINWEST-SERWIS Sp. z o.o. TEMATEM WIODĄCYM SPOTKANIA BYŁY SPRAWY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW, WARUNKI BHP PODCZAS WYKONYWANIA PRAC, ORAZ DALSZA PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁKI. NAJWIĘCEJ KONTROWERSJI WZBUDZIŁO-OBNIŻENIE PREMII. PRACOWNICY SPÓŁKI WYRAZILI SWOJE NIEZADOWOLENIE, INFORMUJĄC RÓWNIEŻ STRONĘ ZWIĄZKOWĄ, ŻE CHARAKTER I WYKONYWANIE PRACY NIE ULEGŁO  ZMIANIE, A ZOSTANĄ PODJĘTE ODPOWIEDNIE DZIAŁANIA PRZECIWKO DALSZEMU OBNIŻANIU WYNAGRODZEŃ. W NAJBLIŻSZYM CZASIE STRONA ZWIĄZKOWA ZOBOWIĄZAŁA SIĘ ŻE SKIERUJE ODPOWIEDNIE PISMO DO PRACODAWCY W IMIENIU PRACOWNIKÓW SPÓŁKI Z ŻĄDANIEM POWSTRZYMANIA SIĘ ZARZĄDU SPÓŁKI OD DZIAŁAŃ, KTÓRE MAJĄ NA CELU ZMNIEJSZENIE I DALSZE ZMNIEJSZANIE WYNAGRODZEŃ DLA PRACOWNIKÓW. W PRZYPADKU BRAKU DZIAŁAŃ ZARZĄDU SPÓŁKI MAJĄCYCH POWSTRZYMANIA SIĘ OD TAKICH POSUNIĘĆ, STRONA ZWIĄZKOWA WRAZ Z ZAŁOGĄ SPÓŁKI PRZYSTĄPIĄ DO SPORU ZBIOROWEGO, A TYM SAMYM W DALSZYM ETAPIE BRAKU POROZUMIENIA DO DZIAŁAŃ BARDZIEJ RADYKALNYCH, ZGODNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA, DO STRAJKU WŁĄCZNIE.