Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

Komisje

PREZYDIUM NA KADENCJĘ 2018-2023

1. GRZEGORZ MATUSZAK          PRZEWODNICZĄCY OM NSZZ „S” GWB ZK – T
2. GRZEGORZ JASIŃSKI              ZASTĘPCA PRZEWOD.  – SEKRETARZ
3. ANDRZEJ FILIPIAK                  ZASTĘPCA PRZEWOD. / OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW
4. KRZYSZTOF KASPRZAK          KW O/JÓŹWIN

5. MARCIN LISOWSKI                  KW/ TKG – PAK GÓRNICTWO
6. FRANCISZEK GEISLER            KW/EiR
7. MAREK JASKULSKI                  KW/ KLECZEW
8. JAROSŁAW BUCIAK                  KW/ O/ DTL

DELEGACI NA WZD KSGWB

1. GRZEGORZ MATUSZAK   – WICEPRZEWODNICZĄCY KSGWB
2. GRZEGORZ JASIŃSKI
3. KRZYSZTOF KASPRZAK
4. PIOTR SZKOŁUT
5. MAREK JASKÓLSKI
6. ZBIGNIEW KULCZAK EiR
7. SŁAWOMIR SŁUPECKI EiR
8. ADAM SOBCZYK
9. ANDRZEJ FILIPIAK /  OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW S.A.
10. ANDRZEJ KAŁUŻNY / OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW S.A.
11. IRENEUSZ KOLENDA / OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW S.A.

CZŁONEK RADY KSGiE – KATOWICE

1. GRZEGORZ MATUSZAK

DELEGACI NA WZD KK – GDAŃSK

1. GRZEGORZ MATUSZAK

DELEGACI NA WZD REGIONU KONIN

1. GRZEGORZ MATUSZAK
2. KRZYSZTOF GROCHOWSKI
3. GRZEGORZ JASIŃSKI
4. MAREK JASKÓLSKI
5. KRZYSZTOF KASPRZAK
6. MARCIN LISOWSKI
7. JERZY PINDRAS EiR
8. ZBIGNIEW KULCZAK EiR
9. ANDRZEJ FILIPIAK / OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW S.A.
10.ANDRZEJ KAŁUŻNY / OP NSZZ „S” PAK KWB ADAMÓW S.A.

KOMISJA SOCJALNA W PAK KWB KONIN S.A. i PAK GÓRNICTWO

1. GRZEGORZ MATUSZAK / PAK KWB KONIN S.A.
2. GRZEGORZ JASIŃSKI / PAK KWB KONIN S.A.
3. KRZYSZTOF KASPRZAK / PAK GÓRNICTWO
4. ANDRZEJ FILIPIAK / PAK GÓRNICTWO

KOMISJA REWIZYJNA

1. JACEK KAMIŃSKI
2. WACŁAW JESIOŁOWSKI
3. PRZEMYSŁAW SIKORSKI

KOMISJA ds. ORGANIZACJI IMPREZ

1. GRZEGORZ JASIŃSKI
2. MACIEJ SŁUPICKI
3. ADAM SOBCZYK
4. MAREK JASKULSKI

KOMISJA ds. ZAPOMÓG LOSOWYCH

1. FRANCISZEK GEISLER
2. MARCIN LISOWSKI
3. MAREK JASKULSKI
4. KRZYSZTOF KASPRZAK
5. JAROSŁAW BUCIAK

KOMISJA BHP

1. GRZEGORZ JASIŃSKI
2. ANDRZEJ KAŁUŻNY / PAK GÓRNICTWO

KOMISJA SKRUTACYJNA

1. KRZYSZTOF KASPRZAK / PAK GÓRNICTWO
2. MAREK JASKÓLSKI /
3. ADAM SOBCZYK / PAK GÓRNICTWO

PROTOKOLANCI

1. GRZEGORZ JASIŃSKI

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

1. LESZEK JAKUBOWSKI
2. ZBIGNIEW KULCZAK
3. WŁODZIMIERZ DUNAJ

KOMISJA DS. EMERYTUR GÓRNICZYCH
1. MARCIN LISOWSKI / PAK GÓRNICTWO
2. ADAM SOBCZYK / PAK GÓRNICTWO

KOMISJA DS. ODZNACZEŃ

1. GRZEGORZ MATUSZAK
2. GRZEGORZ JASIŃSKI
3. MAREK JASKULSKI
4. FRANCISZEK GEISLER
5. MARCIN LISOWSKI
6. JAROSŁAW BUCIAK
7. ANDRZEJ FILIPIAK