Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

31/03
2017

Komisja OM w dniu 31.03

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Komisja o/J odbyła się 14.03, poruszano tematy bieżące;

Komisja Koleje- zdecydowano o wysokości tzw „talonów”, ponownie poruszono sprawę wyborów SIP;

Komisja Zarząd- sprawa przewozów pracowniczych ma być zgodnie z art. 35 ZUZP (pismo Okręgowego Inspektora PIP do Prezesa Zarządu KWB), talony w KWB zostaną zrealizowane najpóźniej do 12.04;

Komisja Kleczew- sprawa jakości pasty BHP, odpowiedzieli kol. Biegasiewicz i Korczakowski- trwa pilotażowo wprowadzanie nowej pasty;

Komisja o/DTL- ustalono termin spotkania na 19.05, prośba o umieszczenie ZUZP na stronie związkowej, przypomniano o obowiązku pracodawcy informowania wszystkich pracowników o treści ZUZP;

Komisja EiR odbyła się 29.03, poruszono sprawę składek za 2016 r., ustalono termin Biesiady Piwnej na 11.07 w Megawacie oraz wyjazd do Krynicy Morskiej w dniach 11÷15.09;

Komisja Socjalna- zostały uruchomione tzw „weekendówki”;

Komisja Imprez- odbył się wyjazd na „Dorsza”, planujemy czterodniowy wyjazd w czerwcu na tereny wschodniej Polski z wypadem na Litwę;

Komisja BHP odbyła się 29.03- sprawozdanie przekazał kol. Korczakowski;

Komisja Zapomóg  odbyła się 24.02, udzielono 9 zapomóg, 1 została oddalona do uzupełnienia dokumentów;

Rada Pracowników odbyła się 29.02- informację przekazał kol. Bartkowiak;

Region-spotkanie odbyło się 21.03, informację przekazał kol. Grochowski;

Sekcja- zebranie odbędzie się 12.04, a Walne Zebranie Delegatów  w dniach 17÷19.05 w Szczyrku, informację przekazał Przew. Matuszak.

ELPAK Serwis- spotkanie z Prezesem odbyło się 23.03, zostały przekazane wszystkie wyliczenia płacowe, dot. zatrudnienia oraz sprawa wypowiedzenia PPE- informację przekazał Przew. Matuszak;

EkoSurowce- informację przekazał kol. Lisowski, występują problemy z zaliczeniem pracy górniczej przez ZUS,

EnergoInvest- informację ze spotkania z Zarządem przekazał kol. Biegasiewicz;

Aquakon- informację przekazał kol. Jasiński, ustalono wysokość tzw „talonów”.

Omówiono bieżącą sytuację w Spółce KWB i grupie kapitałowej. 29.03 odbyło się spotkanie ze wszystkimi Prezesami Spółek w sprawach bieżących. Omówiono sprawy podwyżek oraz restrukturyzacji związanej z brakiem decyzji dot. odkrywki  Ościsłowo. Przekazano informację o pracy o/Adamów do roku 2020, a o/Tomisławice do 2030 r.

21/03
2017

KOMUNIKAT !

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH Z DNIA 20-03-2017W ZWIĄZKU Z ODBYTYM SPOTKANIEM W DNIU 20-03-2017r. STRONY SPOŁECZNEJ Z GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK, WYSTOSOWANY ZOSTAJE KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁEK I KOPALNI KONIN S.A. SPOTKANIE NIESTETY ODBYŁO SIĘ W NIEPEŁNYM SKŁADZIE ZWIĄZKOWYM, POMIMO ŻE INFORMACJA BYŁA PRZEKAZANA DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W PAK KWB KONIN S.A., PAK KWB ADAMÓW S.A., ORAZ DO SPÓŁEK: ENERGOINWEST – SERWIS, AQUAKON, EL PAK SERWIS, EKO-SUROWCE. GŁÓWNYMI TEMATAMI SPOTKANIA BYŁY: SPRAWY BIEŻĄCE – ODMOWNA DECYZJA RDOŚ W POZNANIU DOT. ODKRYWKI OŚCISŁOWO, SPRAWY SOCJALNE I BYTOWE PRACOWNIKÓW, MIEJSCA PRACY I ICH ZABEZPIECZENIE, SPRAWY REGULACJI PŁACOWYCH, ORAZ O PODJĘCIU EWENTUALNYCH KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO WEJŚCIA W SPORY ZBIOROWE W MYŚL USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH I USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH. TAM GDZIE JUŻ SPORY WYSTĘPUJĄ DO PRZEPROWADZENIA REFERENDÓW I DALSZYCH KROKÓW PRZEWIDZIANYCH ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA.  JAK WYNIKA Z TREŚCI PISMA – DWIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE NIE BRAŁY W TYM SPOTKANIU UDZIAŁU. DLACZEGO ? MAMY NADZIEJĘ ŻE WKRÓTCE BĘDZIE ZNANY POWÓD ICH NIEOBECNOŚCI.

O DALSZYCH DZIAŁANIACH Z NASZEJ STRONY BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO !

Informacja: Grzegorz Matuszak

21/03

PISMO DO PREZESÓW SPÓŁEK I ZARZĄDU PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

wg rozdzielnika - Prezesi i związkiW wyniku odbytego spotkania w dniu 20-03-2017r. w Kleczewie w niepełnym liczebnym składzie Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK powstało pismo, które jest skierowane do Zarządu PAK KWB Konin S.A., Spółek w Grupie Kapitałowej ZE PAK.

Informacja: Grzegorz Matuszak

15/03
2017

RDOŚ WYDAJE NEGATYWNĄ DECYZJĘ NA BUDOWĘ ODKRYWKI OŚCISŁOWO

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

scan_2017-03-14_11-14-32_page-1REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PODAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ŻE W DNIU 10-03-2017 ROKU WYDAJE NEGATYWNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE BUDOWY ODKRYWKI OŚCISŁOWO. JAK MOŻNA DOMNIEMAĆ TAKA DECYZJA O ILE POZOSTANIE W MOCY SPOWODUJE DLA NAS PRACOWNIKÓW KOPALNI, SPÓŁEK I CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK POWAŻNY PROBLEM, KTÓREGO EFEKTEM BĘDZIE GROŹBA UTRATY MIEJSC PRACY. NALEŻAŁOBY NIEZWŁOCZNIE ZAPYTAĆ WŁAŚCICIELA – CZY ZALEŻY MU NA DALSZYM FUNKCJONOWANIU TEJ FIRMY CZY TEŻ NIE. STRONA RZĄDOWA – MINISTERSTWO ENERGII JAK DO TEJ PORY WŁAŚCIWIE NIC NIE ZROBIŁO BY ODKRYWKA MOGŁA POWSTAĆ I TYM SAMYM PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOT KOPALNI NA KOLEJNE LATA. PO TAKIEJ DECYZJI RDOŚ-u NALEŻY WSPÓLNIE ZASTANOWIĆ SIĘ NA ILE JEST DETERMINACJI W ZAŁODZE KOPALNI, SPÓŁKACH CAŁEJ GRUPY ? INDYWIDUALNE DZIAŁANIE NIE PRZYNIESIE ŻADNEGO REZULTATU. JAK WIDAĆ POLITYKA WZIĘŁA GÓRĘ.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYDANIA DECYZJI MOŻNA ODNALEŹĆ NA STRONIE RDOŚ: http://poznan.rdos.gov.pl/aktualnosci

09/03
2017

WYPOCZYNEK WEEKENDOWY, TALONY Z ZFŚS, REGULACJE PŁACOWE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

       W ostatnich dniach Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i MZZ Górników KWB Konin S.A. wystosowały pisma w/s uruchomienia wypoczynku weekendowego w Kołobrzegu na rok 2017 pod warunkiem, że strona Zarządu PAK KWB konin S.A. przystąpi do rozmów, które będą miały na celu omówienie i zapisanie dalszego funkcjonowania tej formy wypoczynku w latach następnych. Kolejne pismo skierowane również do Zarządu PAK KWB Konin S.A. to sprawa uruchomienia z ZFŚS talonów świątecznych dla pracowników KWB Konin S.A. Oczekujemy odpowiedzi na złożoną propozycję i podjęcia wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie podczas rozmów wszystkich organizacji związkowych działających w PAK KWB Konin S.A. oraz Zarządu. Odnosząc się do regulacji płacowych to dotyczy na obecną chwilę Spółek Eko – surowce, Energoinwest – serwis, EL PAK – serwis. W Spółce Aquakon jakiś czas temu wyrażono chęć podjęcia rozmów dotyczących wynagrodzeń. Każda odmowa przystąpienia do rozmów z którą się spotkamy będzie traktowana jako wejście w Spór Zbiorowy na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podjęte ustalenia w trakcie procedowania Regulaminu Płacowego w Spółkach gwarantują stronom tego dokumentu corocznej oceny jego realizacji, a w tym wnoszenia uwag jak i postulatów związanych ze sferą płacową.

Wszystkich zainteresowanych co do szczegółowej treści wystosowanych pism zapraszamy do biur związków lub poprzez kontakt telefoniczny.

O dalszych działaniach z naszej strony będziemy informowali na bieżąco.

Informacja: Grzegorz Matuszak, Dariusz Zbierski