Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

25/05
2018

INFORMACJE BIEŻĄCE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM ODBYŁO SIĘ COMIESIĘCZNE POSIEDZENIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ.
OMAWIANO PRZEBIEG WYBORÓW W KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W SZCZYRKU. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEWODNICZĄCYM ZOSTAŁ PONOWNIE KOL. WOJCIECH ILNICKI – KWB TURÓW. ZASTĘPCĄ – SKARBNIKIEM : GRZEGORZ MATUSZAK – PAK KWB KONIN S.A.  SEKRETARZEM: TADEUSZ KURKOWIAK – POLTEGOR INSTYTUT, ORAZ MAREK STECYK – ELEKTROWNIA TURÓW – ENERGETYKA.
DELEGATAMI NA KONGRES KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA i ENERGETYKI ZOSTALI:
GRZEGORZ MATUSZAK, WOJCIECH ILNICKI, MAREK STECYK, TADEUSZ KURKOWIAK.
Z BIEŻĄCEJ SYTUACJI TO SPORY ZBIOROWE PROWADZONE W PAK KWB KONIN S.A. – NA ETAPIE POWOŁANIA MEDIATORA I PRZEJCIE DO ETAPU MEDIACJI.
W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO W TRAKCIE TRWANIA ROKOWAŃ PRZYSTĄPIŁY KOLEJNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DZIAŁAJĄCE W PAK KWB KONIN S.A. OBECNIE W SPORZE ZBIOROWYM JEST PIĘĆ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH. I TU RÓWNIEŻ KOLEJNY ETAP TO MEDIACJE I POWOŁANIE MEDIATORA Z LISTY MEDIATORÓW KRAJOWYCH.
W SYTUACJI NIEOSIĄGNIĘCIA POROZUMIENIA PODCZAS MEDIACJI, NASTĄPI SPISANIE PROTOKOŁU ROZBIEŻNOŚCI I PRZYSTĄPIMY DO PROCEDURY PRZEPROWADZENIA REFERENDUM. SAMO REFERENDUM MA POKAZAĆ NA ILE ZAŁOGA JEST ZDETERMINOWANA I GOTOWA DO DZIAŁAŃ JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA. NASTĘPNY ETAP PO REFERENDUM TO JUŻ TYLKO POGOTOWIE STRAJKOWE, STRAJK OSTRZEGAWCZY DWU GODZINNY I PRZEJŚCIE W STRAJK CIĄGŁY. DLATEGO TEŻ NALEŻY BARDZO POWAŻNIE PODEJŚĆ DO UDZIAŁU W REFERENDUM I DALSZYCH DZIAŁANIACH PRZY ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE JEDNAK  DOJDZIE DO KOMPROMISU I DO WYPRACOWANIA WSPÓLNEGO KIERUNKU POMIĘDZY ZARZĄD PAK KWB KONIN S.A. A ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI.