Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

17/10
2018

KONIEC MEDIACJI W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

Informujemy, że w dniu 15 października 2018 zakończyliśmy etap mediacji związanej ze sporem zbiorowym zgłoszonym pracodawcy – PAK Górnictwo Sp. z o.o. – w dniu 19 września 2017 roku.

Niestety, Zarząd Spółki nie wyraził zgody na podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych – ani w wersji pierwotnej tj. o 500,- zł; ani w wersji zgłoszonej propozycją drugą w dniu 21 sierpnia br., tj. wg czterech grup wynagrodzeń.  Związki zawodowe, nie widząc jakiejkolwiek innej propozycji pracodawcy w tej materii, postanowiły zakończyć rozmowy na etapie mediacji. Podpisaliśmy zatem Protokół rozbieżności kończący ten etap rozmów.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w Spółce będziemy realizować dalej, kolejne etapy przewidziane zapisami Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 roku, aż do strajku włącznie.

Niebawem występujemy do Pracodawcy o przekazanie nam list niezbędnych
do przeprowadzenia referendum. O przebiegu dalszego toku postępowania strony społecznej w tej sprawie będziemy informować na bieżąco w naszych komunikatach na tablicach ogłoszeń oraz na naszej związkowej stronie internetowej.

Protokół rozbieżności w pełnej treści dla zainteresowanych znajduje się w siedzibie związku.

02/10
2018

PIKIETA W WARSZAWIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

PRZYPOMINAMY, ŻE W DNIU 5-10-2018r. W WARSZAWIE PRZY ULICY MYSIEJ 2 PRZED SIEDZIBĄ PGE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 12.00 PIKIETA, A NASTĘPNIE PRZEMARSZ POD MINISTERSTWO ENERGII PRZY UL. WSPÓLNEJ 6.
SZCZEGÓLNIE SKIEROWANY JEST KOMUNIKAT DO POWOŁANEJ „GRUPY INTERWENCYJNEJ”. PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO USTALENIA LICZBY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PIKIECIE. INFORMACJA DO BIURA OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KLECZEWIE DO DNIA 4-10-2018r. DO GODZ. 12.00
CZŁONKOWIE KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ JAKO OBOWIĄZKOWI UCZESTNICY ORAZ OSOBY, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD KOMISJI WYDZIAŁOWYCH A PONADTO WSZYSCY CHĘTNI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W/W PIKIECIE.
CHARAKTER PIKIETY TO: SPRZECIW WOBEC BRAKU DIALOGU SPOŁECZNEGO W PGE ZE STRONĄ SOLIDARNOŚCI, ORAZ DYSKRYMINACJA LIDERÓW I CZŁONKÓW SOLIDARNOŚCI.

WYJAZD UCZESTNIKÓW PIKIETY GODZ. 6.00  KONIN (WIEŻA CIŚNIEŃ).
SZCZEGÓŁY DOT. TRASY ZBIÓRKI UCZESTNIKÓW W BIURZE OM POD NR TEL. 514-608-408 LUB 514-608-429