Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

23/03
2022

INFORMACJA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 10 MARCA A NASTĘPNIE 17 MARCA ROZPOCZĘŁY SIĘ ROZMOWY I NEGOCJACJE ZWIĄZANE Z ZAKŁADOWYM UKŁADEM ZBIOROWYM PRACY (ZUZP). ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ W PAK KWB KONIN S.A. JAK RÓWNIEŻ W PAK – GÓRNICTWO SP. Z O.O. W PAK KWB KONIN ROZMOWY DOT. ZUZP MAJĄ NA CELU WPROWADZENIE ZMIAN W ZAPISACH, ORAZ WPROWADZENIA DODATKOWYCH ZAPISÓW BARDZIEJ KORZYSTNYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI.

ROZMOWY JAKIE SĄ PROWADZONE W PAK – GÓRNICTWO MAJĄ NA CELU WPROWADZENIA ZUZP, KTÓRY MIAŁBY ZASTĄPIĆ OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN. PROJEKT JAKI JEST ELEMENTEM ROZMÓW BYŁ JUŻ DOŚĆ DAWNO PRZEDSTAWIONY ZARZĄDOWI SPÓŁKI PAK – GÓRNICTWO. NA OBECNYM ETAPIE TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE CO DO ZAWARTEJ W NIM TREŚCI I UZGADNIANIA WSPÓLNEGO STANOWISKA. SZCZEGÓŁY W TYCH KWESTIACH ZOSTANĄ PODANE W ODPOWIEDNIM CZASIE. ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE BIORĄCE UDZIAŁ W NEGOCJACJACH PODJĘŁY WSPÓLNIE DECYZJĘ O WYDANIU KOMUNIKATU W KTÓRYM ZOSTANĄ ZAWARTE SZCZEGÓŁY DOTYCHCZASOWYCH ROZMÓW. ZARZĄDY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRZEKAŻĄ BEZPOŚREDNIO SZCZEGÓŁY DLA SWOICH CZŁONKÓW NA POSIEDZENIACH ZARZĄDÓW.
TYLKO SPRAWDZONE INFORMACJE SĄ COŚ WARTE.
TYLKO TAKIE INFORMACJE POWINNY POJAWIAĆ SIĘ WŚRÓD PRACOWNIKÓW I OSÓB ZAINTERESOWANYCH.