Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

14/10
2015

35 LAT SOLIDARNOŚCI – BAL ANDRZEJKOWY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT - BAL KARNAWAŁOWY  MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” – Z OKAZJI 35 ROCZNICY POWSTANIA SOLIDARNOŚCI, ORGANIZUJE BAL ANDRZEJKOWY. IMPREZA PRZEWIDZIANA JEST NA DZIEŃ 14-11-2015r. W OŚRODKU CZiR „VERANO” W ŚLESINIE. ZAPEWNIMY MIŁĄ ATMOSFERĘ, SMACZNE MENU, ORAZ MIŁĄ ZABAWĘ PRZY OPRAWIE MUZYCZNEJ ZESPOŁU „PLAN B”.

ZAPISY CHĘTNYCH W BIURZE MOZ. INFORMACJA POD NR TELEFONU: 63/ 247-63-42

ZAPRASZAMY !

14/10

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY W WARSZAWIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W dniu 7-10-2015r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Tematem spotkania było między innymi:

Prace nad projektem „Polityki Energetycznej Polski do roku 2050

Informacja o przebiegu realizacji procesu prywatyzacji PAK KWB Adamów S.A. i PAK KWB Konin S.A. w kontekście zawartej umowy prywatyzacyjnej.

Informacja o sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin S.A. w zakresie spraw pracowniczych i perspektyw dalszego funkcjonowania.

Informacja o sporach zbiorowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziały KWB Turów i KWB Bełchatów.

Niestety z naszej strony ponownie nikogo nie było. Chodzi tu oczywiście o Pracodawcę, lub przedstawiciela ZE PAK, grupy kapitałowej. Trudno jest rozmawiać i przedstawiać swoje oczekiwania wobec braku drugiej strony czyli Pracodawcy. Jest to już kolejne posiedzenie bez udziału naszego Pracodawcy. Stronę związkową reprezentowały: MOZ NSZZ „Solidarność”PAK KWB Konin S.A. – przewodniczący – członek Zespołu – Grzegorz Matuszak, MZZG „Górników” PAK KWB Konin S.A. – przewodniczący Dariusz Zbierski, MZZ PIT „Kadra” PAK KWB Konin S.A. – przewodnicząca – Alicja Messerszmidt, NZZ PRC „Ruch” PAK KWB Konin S.A. – wiceprzewodniczący – Maciej Kaźmierczak.

Ze strony Kopalni Adamów: MOZ NSZZ „Solidarność” PAK KWB Adamów S.A. – przewodniczący – Andrzej Filipiak, MZZ PIT „Kadra” PAK KWB Adamów S.A. – przewodniczący – Paweł Dzikowski, MZZG PAK KWB Adamów S.A. – Krzysztof Tarnas.

W dyskusji poruszano wiele spraw związanych przede wszystkim z wydobyciem, koncesjami na nowe odkrywki, produkcją energii, jak również dalszym zatrudnieniem w obydwu kopalniach.

Na zadawane pytania nie uzyskaliśmy wyczerpujących informacji. Ministerstwo przedstawiło tylko w telegraficznym skrócie swoje spostrzeżenia i ewentualną ingerencję w sprawy dalszego bytu obydwu podmiotów jakimi są nasze kopalnie.

Mamy nadzieję, że kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbędzie się już w pełnym składzie i strona Pracodawcy lub właściciela zaszczyci nas swoją obecnością, pomimo wielu zachodzących zmian personalnych w grupie ZE PAK.

Jesteśmy gotowi jako strona społeczna podjąć wszelkie daleko idące działania na drodze dialogu do polepszenia bieżącej sytuacji jaka panuje w obydwu kopalniach, jak również w grupie ZE PAK, oraz zachowania miejsc pracy dla naszych załóg.