Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

28/08
2017

PAK GÓRNICTWO – CIĄG DALSZY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM ZMIAN DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PAK GÓRNICTWO, ZWIĄZEK PODJĄŁ UCHWAŁĘ W DNIU 25-08-2017r. GDZIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ REPREZENTOWAĆ SWOICH CZŁONKÓW ZWIĄZKU WOBEC PRACODAWCY, ALE TYLKO ZA ZGODĄ CZŁONKA ZWIĄZKU W SYTUACJI DOKONYWANIA ZMIAN NA ZASADZIE WRĘCZANIA INDYWIDUALNYCH POROZUMIEŃ ZMIENIAJĄCYCH. PRACOWNIK MA PRAWO ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z  ZAPISANYMI WARUNKÓW ZMIENIAJĄCYCH. JEŚLI ZAJDZIE POTRZEBA KONSULTACJI TO BEZPOŚREDNIO MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJE WĄTPLIWOŚCI DO PRZEDSTAWICIELA SWOJEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ BY UZYSKAĆ POTRZEBNE INFORMACJE. NIE PODPISANIE POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCEGO NIE MA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA DALSZY ETAP PRACY. OSTATECZNĄ DECYZJĘ PODEJMUJE SAM ZAINTERESOWANY.

TELEFON DO KONTAKTU: 63/ 247-63-42 lub 63/ 247-68-42

Informacja: Grzegorz Matuszak

21/08
2017

INFORMACJA ZE SPOTKANIA W PAK GÓRNICTWIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 17-08-2017r. ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE Z ZARZĄDEM SPÓŁKI W CELU OMÓWIENIA ZAWARTOŚCI REGULAMINÓW JAKIE POWSTAŁY W PAK – GÓRNICTWIE. STRONA ZWIĄZKOWA SPISAŁA I PRZEKAZAŁA SWOJE UWAGI ZARZĄDOWI SPÓŁKI. NASZYM ZDANIEM REGULAMINY TE POZOSTAWIAJĄ BARDZO WIELE DO ŻYCZENIA. DLATEGO TEŻ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEJASNOŚCI ZOSTAŁY ZGŁOSZONE NA PIŚMIE. STRONA PRACODAWCY ZAPOZNA I USTOSUNKUJE SIĘ DO WNIESIONYCH UWAG I ZASTRZEŻEŃ NA KOLEJNE SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24-08-2017r. W SIEDZIBIE SPÓŁKI. NASZYM ZDANIEM PRACODAWCA NA OBECNĄ CHWILĘ SWOIM DZIAŁANIEM NIE WYKAZUJE DOBREJ WOLI DO WSPÓŁPRACY NA PRZYSZŁOŚĆ. JEŚLI MÓWI SIĘ O PRZYSZŁOŚCI – TO JAKA ONA MA BYĆ? TO PYTANIE BĘDZIE SKIEROWANE JUŻ JUTRO DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ZE PAK. MAMY NADZIEJĘ UZYSKAĆ KONKRETNE ODPOWIEDZI NA NASZE ZAPYTANIA. TO Z KOLEI POKAŻE DALSZY TOK DZIAŁAŃ JAKIE POJAWIĄ SIĘ W SPÓŁCE PAK – GÓRNICTWO. DO DZISIAJ NIK NIE POTRAFI OKREŚLIĆ – JAKI KIERUNEK OBRAŁ WŁAŚCICIEL ? CZY JEST ZAINTERESOWANY BY GRUPA KAPITAŁOWA ZE PAK ŁĄCZNIE Z KOPALNIAMI FUNKCJONOWAŁA JESZCZE WIELE LAT. MÓWI SIĘ ŻE WĘGIEL Z O/ OŚCISŁOWO JEST BEZPIECZNY – ALE CZY JEST TO PEWNE? CZY NIE OKAŻE SIĘ ŻE POJAWIŁY SIĘ KOLEJNE PRZESZKODY, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ URUCHOMIENIE ZŁOŻA? WIELE STAWIANYCH PYTAŃ DZISIAJ JEST BEZ ODPOWIEDZI. A MY SAMI MUSIMY SOBIE ZADAĆ JEDNO PODSTAWOWE PYTANIE: ILE JESZCZE TRZEBA BĘDZIE POŚWIĘCEŃ I WYRZECZEŃ ZE STRONY PRACOWNIKÓW, ILE JESZCZE MAMY ODDAĆ BY ZAKŁAD TAKI JAK KOPALNIA MÓGŁ FUNKCJONOWAĆ NA ZDROWYCH ZASADACH. ZAPEWNIAĆ PRACĘ I TYM SAMYM GODZIWY BYT NA PRZYSZŁOŚĆ DLA NASZYCH RODZIN. ODDALIŚMY JUŻ TAK WIELE. KAŻDY NIECH ZASTANOWI SIĘ NAD TYM – CO POWINIENEM UCZYNIĆ BY ZAPEWNIĆ SOBIE I INNYM GODZIWY TRYB ŻYCIA. PODDAJĘ POD ROZWAGĘ I PRZEMYŚLENIE.

Przedstawił: Grzegorz Matuszak

21/08

PIELGRZYMKA LUDZI PRACY DO CZĘSTOCHOWY

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

21/08

ZAWODY STRZELECKIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE ZAWODY STRZELECKIE

21/08

PIELGRZYMKA DO LICHENIA

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PIELGRZYMKA DO LICHENIA