Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

17/10
2016

KOMISJA WYDZIAŁOWA KOLEI GÓRNICZYCH

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komisje Wydziałowe

W dniu 11 października, zgodnie z zapowiedziami na Komisji OM odbyła się Komisja Wydziałowa Kolei Górniczych, na którą zaproszono młodych pracowników. Z zaproszonych gości obecny był Przewodniczący Grzegorz Matuszak, z Kierownictwa Kolei nie zjawił się nikt. Rozpatrywaliśmy cztery główne tematy.

Sprawa przenoszenia bez wypowiedzeń pracowników z systemu czterobrygadowego na I zmianę. Zapoznano ogół obecnych z opinią prawnika w powyższym temacie oraz odpowiedzą Prezesa Firmy Eko-Surowce Sp. z o.o. Po dyskusji doszliśmy do wniosku, że wszelkie dane o pracownikach, którzy stracili niesłusznie wynagrodzenie, posiadają odpowiednie służby Firmy. Skierowaliśmy w tej sprawie pismo do Prezesa, licząc również na mediację ze strony Przewodniczącego Związku. Łącząca się z tym sprawa jednostkowego przenoszenia pracowników ze zmiany nocnej na inną, żeby nie wypłacać dodatku tzw. „nocnego” jest wg nas również nie do zaakceptowania, choć w tym przypadku zapisy Regulaminu Wynagradzania nie są jednoznaczne.

Sprawa uzupełnienia wakujących z uwagi na odejścia emerytalne, funkcji grupowych związkowych. Doszliśmy do wniosku, że cała Komisja Wydziałowa jest Komisją Wyborczą i po analizie wykonanej przez Przewodniczącego Wydziału, nie będziemy zmieniać grup, ale wykonamy wybory w niezbędnym zakresie.

Sprawa wykonania wyborów do Społecznej Inspekcji Pracy w Eko-Surowce Sp. z o.o. Kol. Przewodniczący Wydziału na Komisji OM wystąpi z wnioskiem do innych Związków o wytypowanie członków Komisji Wyborczej i machina wyborcza ruszy. Może uda się jeszcze przed zimą wykonać szkolenie dla kandydatów na SIP.

Sprawa przedstawiciela do Komisji Socjalnej Eko-Surowce Sp. z o.o. Młodzi „aktywiści” zaproszeni na spotkanie stwierdzili, że sprawa wyboru tego przedstawiciela jest bardzo bulwersująca. Komisja po analizie stwierdziła, że w tym przypadku rzeczywiście nominowano pracownika bardzo młodego stażem pracy i dlatego zdecydowano o powtórnej nominacji na tą funkcję pracownika doświadczonego, członka Komisji Wydziałowej oraz jednocześnie członka Komisji Rewizyjnej Związku.

W czasie posiedzenia Komisji, szczególnie młodzi pracownicy zaakcentowali niepokoje wynikające z braku perspektyw rozwoju Kopalni i otwierania nowych odkrywek. Ich obecne uprawnienia nie dają im dużych szans na rynku pracy w przypadku zakończenia pracy Kopalni.

30/09
2016

Posiedzenie Komisji OM NSZZ „S” GWB ZKT w dniu 30.09.2016 r.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komentarze, Komisje Wydziałowe, MED - ALKO

Posiedzenie prowadził Przewodniczący G.Matuszak. Przekazano i przedyskutowano informacje związkowe z Komisji i Spółek.

Komisja Wydziałowa Zarząd– odbędzie się dzisiaj o 13.00. Ciągle powtarzają się pytania o rozliczenie Kapituły Funduszy Wydzielonych. Jak w ciągu najbliższego czasu sprawa się nie rozwiąże, może trafić do organów ścigania.

Komisja Wydziałowa Koleje– Komisja odbędzie się w I połowie października w składzie poszerzonym o młodych pracowników. Zostało skierowane zapytanie do Zarządu w sprawie przenoszenia pracowników do innych systemów pracy i zmianie pracownikom harmonogramu pracy co skutkuje obniżaniem wynagrodzeń bez wypowiedzeń. Odpowiedź ze strony Zarządu wpłynęła 19.09. Jeżeli sprawa się nie wyjaśni może trafić do PIP.

Komisja Wydziałowa Kleczew– zapytanie o istnienie Komisji Weryfikacyjnej. Komisja jest umocowana Zarządzeniem na podstawie Rozporządzenia ministerialnego.

Komisja Wydziałowa O/Jóźwin– rozpoczęto wręczanie wypowiedzeń w związku z wejściem w życie nowego UZP i związane z tym faktem pytania.

Komisja Wydziałowa O/DTL– 03 września odbyła się spotkanie integracyjne w chacie grillowej.

EL PAK Serwis– 29.09 odbyło się spotkanie z Mediatorem oraz Prezesem i Przewodn. Rady Nadzorczej w sprawie sporu zbiorowego. Podpisano Protokół Rozbieżności, jesteśmy gotowi do dalszych rozmów ale następnym krokiem może być Referendum oraz dwugodzinny strajk ostrzegawczy.

Energoinwest Serwis– w najbliższych rozmowach poruszymy sprawę namnażania stanowisk nieproduktywnych, obniżających wynik firmy. Pojawiły się doniesienia o straszeniu niewygodnych pracowników przeniesieniem do bardziej odległych miejsc pracy.

Aquakon– czekamy na wyłonienie mediatora w sprawie prowadzonego sporu zbiorowego.

W czasie posiedzenia Komisji sprawozdanie z działalności SIP złożył Inspektor Zakładowy SIP kol. Wiesław Kwiatkowski.

Rada Pracowników– zebranie odbyło się w dniu 29.09, informację przekazał kol. A.Bartkowiak.

Zarząd Regionu Konin– ostatnie posiedzenie odbyło się 27.09. Oprócz podsumowania minionego okresu powołano nowego Regionalnego Koordynatora ds BHP kol. Remigiusza Ładowskiego. Ustalono termin WZD ZR na dzień 10 grudnia.

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego– przekazano informację o potężnym osuwisku w kop. Turów.

Komisja d/s zapomóg komisja będzie się odbywać zawsze w czasie obrad Komisji OM.

Komisja d/s imprez– przekazano informacje o wycieczce do Szczyrku i zawodach strzeleckich.

Komisja socjalna bardzo mało wniosków do rozpatrzenia ws zapomóg losowych.

Rozpatrzono trzy uchwały ws dofinansowania członków Związku.

11/07
2015

Biesiada piwna Komisji Emerytów i Rencistów

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komisje Wydziałowe

20150708_103840

W dniu 08.07.2015r. odbyła się Biesiada piwna Komisji Wydziałowej Emerytów i Rencistów. Jak co roku spotkanie odbyło się w restauracji Megawat w Koninie. Stawiło się ponad 70 osób. Przybyli również zaproszeni goście w osobie Pana Przewodniczącego Związku Grzegorza Matuszaka, Wiceprzewodniczącego Grzegorza Jurczaka oraz Przewodniczącego Komisji Wydziałowej Jóźwin Grzegorza Jasińskiego. Jak zawsze przy okazji tego spotkania zostały wręczone upominki oraz dyplomy okolicznościowe dla par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 50 lat. Są to Państwo Wanda i Jan Wapniarscy oraz Państwo Monika i Bogumił Jałkiewiczowie. Gratulujemy Jubilatom! Jak zawsze nie obyło się bez muzyki i tańców. Wszyscy bawili się wyśmienicie i zadeklarowali swoją obecność już za rok. A więc do zobaczenia!

 

11/09
2012

Wycieczka Wydziału „Zarząd”

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI, Komisje Wydziałowe

W dniach 25-26 sierpnia 2012 roku Wydział Zarząd MOZ NSZZ ?Solidarność? zorganizował kolejną wycieczkę. Gościliśmy w Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu i Baranowie Sandomierskim. Czytaj więcej…