Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

26/03
2019

ROZMOWY W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 26-03-2019r. NA ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZONYM REFERENDUM STRAJKOWYM. ZARZĄD SPÓŁKI POINFORMOWAŁ O SWOIM STANOWISKU JAKIE PREZENTUJE W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM REFERENDALNYM ZAŁOGI PAK – GÓRNICTWO JAKI ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W REFERENDUM STRAJKOWYM. ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ, ŻE DALSZE DZIAŁANIA JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ TO: POWRÓT DO ROZMÓW DOT. REGULACJI PŁACOWYCH – PODWYŻKI PŁAC DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI. DRUGI WARIANT TO NIE PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/W KWESTII CO BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁO Z OGŁOSZENIEM STRAJKU CIĄGŁEGO.
ZARZĄD SPÓŁKI ZADEKLAROWAŁ ZE SWOJEJ STRONY PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PAK – GÓRNICTWO, JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWIŁ PROJEKT ODPOWIEDZI W RAMACH NEGOCJACJI DOT. ZAWARCIA ZUZP.
JEDNOCZEŚNIE POINFORMOWAŁ, ŻE WSZELKIE USTALENIA BĘDĄ MOGŁY BYĆ REALIZOWANE PO DNIU 29-03-2019r. KIEDY TO ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. RADA NADZORCZA OKREŚLI KIERUNEK DZIAŁANIA FIRMY, A WIĄŻE SIĘ TO BEZPOŚREDNIO Z PERSPEKTYWĄ DALSZEGO FUNKCJONOWANIA KOPALNI KONIN I ADAMÓW.
NA OBECNY CZAS NIE MA JASNO OKREŚLONEGO KIERUNKU DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DOT. O/OŚCISŁOWO, I NIE JASNEJ PERSPEKTYWY O/ TOMISŁAWICE.
ZWIĄZKI ZAWODOWE PRZYJĘŁY TAKĄ ARGUMENTACJĘ POD WARUNKIEM SPOTKANIA W DNIU 2-04-2019r. I KONTYNUACJI ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC ORAZ ZAPISÓW DOT. WPROWADZENIA ZUZP.
ZARZĄD SPÓŁKI PRZYJĄŁ I ZADEKLAROWAŁ SPOTKANIE W DNIU 2 KWIETNIA.
JAKIEKOLWIEK INNE DZIAŁANIA OD ZAKŁADANYCH BĘDĄ SKUTKOWAŁY OGŁOSZENIEM STRAJKU W SPÓŁCE.

KOLEJNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z  PRZEBIEGIEM SYTUACJI BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO.

25/03
2019

WYNIK REFERENDUM W PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT – REFERENDUMKLIKNIJ W LINK !

W WYNIKU PRZEPROWADZONE REFERENDUM STRAJKOWEGO W PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o. W DNIACH 21-22 MARCA 2019r. WYDANY JEST KOMUNIKAT CENTRALNEJ KOMISJI REFERENDALNEJ DOT. WYNIKU REFERENDUM. SZCZEGÓŁY W LINKU POWYŻEJ.

O DALSZYCH WYDARZENIACH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZONYM REFERENDUM I KIERUNKIEM POSTĘPOWANIA BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.

16/03
2019

REFERENDUM STRAJKOWE W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT REFERENDALNYKLIKNIJ W LINK !

W ZWIĄZKU Z NIEUZYSKANIEM POROZUMIENIA DOT. PODWYŻKI PŁAC DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PAK GÓRNICTWO, POWOŁANY MIĘDZYZWIĄZKOWY KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY PODJĄŁ DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU REFERENDUM STRAJKOWEGO W DNIACH 21-22 MARCA 2019r. SZCZEGÓŁY REFERENDUM W KOMUNIKACIE. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W LINK ZNAJDUJĄCY SIĘ PO WYŻEJ.
INFORMACJE DOT. OKRĘGÓW REFERENDALNYCH ZOSTANĄ PODANE W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE DO ZAŁOGI PAK GÓRNICTWO W DNIU 18-03-2019r. UKAŻĄ SIĘ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ, NA STRONACH INTERNETOWYCH, ORAZ BEZPOŚREDNIO W ORGANIZACJACH ZWIĄZKOWYCH BĘDZIE MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE I SZCZEGÓŁY PRZEPROWADZENIA REFERENDUM.
SPRAWA REFERENDUM NA OBECNĄ CHWILĘ JEST PRIORYTETEM, PONIEWAŻ KOLEJNY RAZ USŁYSZELIŚMY, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI PODWYŻSZENIA WYNAGRODZEŃ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI. POMIMO PEWNYCH OBIETNIC ZE STRONY ZARZĄDZAJĄCEJ W DALSZYM CIĄGU NIE MA REALNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POPRAWĘ WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO.
DLATEGO TEŻ APELUJEMY DO ZAŁOGI PAK GÓRNICTWO BY WSZYSCY SIĘ ZJEDNOCZYLI I PRZYSTĄPILI DO REFERENDUM – WYNIK POKAŻE NA ILE JEST JESZCZE W NAS DETERMINACJA I ODWAGA BY UPOMNIEĆ SIĘ O GODZIWE WYNAGRODZENIE ZA CIĘŻKĄ PRACĘ I GODZIWY BYT DLA NASZYCH RODZIN.