Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

30/07
2014

PRZYPOMNIENIE – ILE AKCJI PAK KWB KONIN S.A. POSIADAMY ?

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PODZIAŁ ILOŚCIOWY AKCJI PAK KWB KONIN S.A. <— kliknij w link !

Małe przypomnienie dotyczące posiadania akcji PAK KWB Konin S.A. – tzn. jaka ilość przypada pracownikowi w zależności od przepracowanych lat.

Ciągłe obawy i zapytania przynajmniej w niewielkim stopniu zostaną wyjaśnione.

Kiedy nastąpi wykup akcji? – oficjalnie nie ma jeszcze informacji.

28/07
2014

SPOTKANIE BIESIADNE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KW DTL ZAPRASZA NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE <— KLIKNIJ W LINK !

Jak co roku Komisja Wydziałowa DTL (Drzewce, Tomisławice, Lubstów) organizuje dla swoich członków wydziału spotkanie integracyjno – biesiadne przy potrawach z grilla oraz złocistym napoju i nie tylko …………

Spotkanie w CZiR „VERANO” w Ślesinie – CHATA GRILLOWA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

17/07
2014

INFORMACJA Z ENERGOINWEST – SERWIS Sp. z o.o.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Pismo okólne nr 2 wnioski Rada Pracowników <— kliknij w link

W związku z przesłanym pismem okólnym do organizacji związkowych przez Spółkę ENERGOINWEST – Serwis Sp. z o.o. dot. WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE WYBORÓW do RADY PRACOWNIKÓW w/w Spółce, oraz zgłaszania kandydatur osób, które przeszły do Spółki – prosimy o zgłaszanie się do siedziby organizacji związkowej w celu poparcia wniosku, ewentualnie zgłoszenia kandydata.

15/07
2014

INFORMACJA DOT. KONTYNUOWANIA PPE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Poradnik PPE dla byłych pracowników KWB Konin – KWB Adamów <— KLIKNIJ W LINK
W poradniku zostały przedstawione wszystkie informacje dot. PPE, jak również wyjaśnienie kwestii: dlaczego nie powinniśmy rezygnować z kontynuowania PPE i ile każdy będzie tracił w sytuacji likwidacji PPE. Są to duże pieniądze – czy stać nas na takie koszty?

Pracownicy, którzy już dokonali przekazania wkładu na IKE, mają jeszcze szansę aby nie stracić swoich pieniędzy, przystąpić ponownie do PPE. Program będzie kontynuowany w Spółkach: EKO – SUROWCE, ENRGOINWEST – SERWIS Sp. z o.o., EL PAK – SERWIS Sp. z o.o.  na zasadach jak do tej pory w PAK KWB Konin S.A.

REZYGNACJA – TO ŚREDNI KOSZT 6.000 do 7.000 tysięcy złotych !

ZASTANÓW SIĘ – CZY STAĆ CIĘ NA STRATĘ  SWOICH PIENIĘDZY ?

09/07
2014

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z PREZESEM ENERGOINWEST –  SERWIS SP. Z O.O. PANEM              ANDRZEJEM TERKĄ.

SIP – Społeczni Inspektorzy Pracy wybrani w PAK KWB Konin S.A. jak i w PAK KWB Adamów S.A. , którzy zostali przejęci przez Energoinwest Serwis Sp. z o.o. będą honorowani w tej firmie. W porozumieniu z działem BHP firmy, SIP wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy do czasu nowych wyborów SIP prawdopodobnie na początku 2015 roku. Maja oni zgodę na udział w posiedzeniach SIP PAK KWB Konin S.A. zgodnie z harmonogramem przesłanym przez ZSIP PAK KWB Konin S.A.  Wiesława Kwiatkowskiego.

PPE – będzie kontynuowane w Energoinwest Serwis Sp. z o.o Program ten jak do tej pory obsługiwać będzie firma MENTOR. Do czasu uruchomienia programu emerytalnego każdy pracownik otrzymywać będzie do wypłaty ekwiwalent w kwocie składki, czyli 105 zł. brutto. Osoby, które wykonały transfer funduszy z PPE do IKE a nie wypłaciły pieniędzy mogą po uruchomieniu programu emerytalnego przetransferować całą kwotę z powrotem bez strat.

Osoby, które zadeklarowały do końca maja chęć skorzystania z jakiejkolwiek formy wypoczynku będą mogły skorzystać na zasadach obowiązujących jak w PAK KWB Konin S.A.  Od 1 czerwca  osoby przechodzące do Spółek podlegają już zapisom ZFŚS obowiązującego u nowego Pracodawcy, tj. Energoinwest Serwis Sp. z o.o. oraz EL PAK – serwis Sp. z o.o.

Zostanie utworzona Komisja Socjalna w skład której będą wchodzić przedstawiciele Pracodawcy i po jednym przedstawicielu    z wszystkich Związków Zawodowych działających w obydwu kopalniach.

Zostanie utworzona Komisja BHP w skład której będzie wchodził przedstawiciel pracodawcy, nowo wybrany tymczasowy ZSIP Energoinwest Serwis Sp. z o.o. oraz po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych z obydwu Kopalń.

Członkowie MPKZP PAK KWB Konin S.A. pozostają nadal na tych samych warunkach, będą mieli odprowadzane składki i mogą korzystać z pożyczek z MPKZP (info Wiesław Kwiatkowski).

SKOK nie zwrócił się do Energoinwest Serwis Sp. z o.o. z prośbą o potrącanie składek swoim członkom, przez co pracownicy nie będą mieli potrącanych składek na rzecz SKOK-u.