Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/08
2017

INFORMACJA ZE SPOTKANIA W PAK GÓRNICTWIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 17-08-2017r. ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE Z ZARZĄDEM SPÓŁKI W CELU OMÓWIENIA ZAWARTOŚCI REGULAMINÓW JAKIE POWSTAŁY W PAK – GÓRNICTWIE. STRONA ZWIĄZKOWA SPISAŁA I PRZEKAZAŁA SWOJE UWAGI ZARZĄDOWI SPÓŁKI. NASZYM ZDANIEM REGULAMINY TE POZOSTAWIAJĄ BARDZO WIELE DO ŻYCZENIA. DLATEGO TEŻ WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I NIEJASNOŚCI ZOSTAŁY ZGŁOSZONE NA PIŚMIE. STRONA PRACODAWCY ZAPOZNA I USTOSUNKUJE SIĘ DO WNIESIONYCH UWAG I ZASTRZEŻEŃ NA KOLEJNE SPOTKANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24-08-2017r. W SIEDZIBIE SPÓŁKI. NASZYM ZDANIEM PRACODAWCA NA OBECNĄ CHWILĘ SWOIM DZIAŁANIEM NIE WYKAZUJE DOBREJ WOLI DO WSPÓŁPRACY NA PRZYSZŁOŚĆ. JEŚLI MÓWI SIĘ O PRZYSZŁOŚCI – TO JAKA ONA MA BYĆ? TO PYTANIE BĘDZIE SKIEROWANE JUŻ JUTRO DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ZE PAK. MAMY NADZIEJĘ UZYSKAĆ KONKRETNE ODPOWIEDZI NA NASZE ZAPYTANIA. TO Z KOLEI POKAŻE DALSZY TOK DZIAŁAŃ JAKIE POJAWIĄ SIĘ W SPÓŁCE PAK – GÓRNICTWO. DO DZISIAJ NIK NIE POTRAFI OKREŚLIĆ – JAKI KIERUNEK OBRAŁ WŁAŚCICIEL ? CZY JEST ZAINTERESOWANY BY GRUPA KAPITAŁOWA ZE PAK ŁĄCZNIE Z KOPALNIAMI FUNKCJONOWAŁA JESZCZE WIELE LAT. MÓWI SIĘ ŻE WĘGIEL Z O/ OŚCISŁOWO JEST BEZPIECZNY – ALE CZY JEST TO PEWNE? CZY NIE OKAŻE SIĘ ŻE POJAWIŁY SIĘ KOLEJNE PRZESZKODY, KTÓRE UNIEMOŻLIWIAJĄ URUCHOMIENIE ZŁOŻA? WIELE STAWIANYCH PYTAŃ DZISIAJ JEST BEZ ODPOWIEDZI. A MY SAMI MUSIMY SOBIE ZADAĆ JEDNO PODSTAWOWE PYTANIE: ILE JESZCZE TRZEBA BĘDZIE POŚWIĘCEŃ I WYRZECZEŃ ZE STRONY PRACOWNIKÓW, ILE JESZCZE MAMY ODDAĆ BY ZAKŁAD TAKI JAK KOPALNIA MÓGŁ FUNKCJONOWAĆ NA ZDROWYCH ZASADACH. ZAPEWNIAĆ PRACĘ I TYM SAMYM GODZIWY BYT NA PRZYSZŁOŚĆ DLA NASZYCH RODZIN. ODDALIŚMY JUŻ TAK WIELE. KAŻDY NIECH ZASTANOWI SIĘ NAD TYM – CO POWINIENEM UCZYNIĆ BY ZAPEWNIĆ SOBIE I INNYM GODZIWY TRYB ŻYCIA. PODDAJĘ POD ROZWAGĘ I PRZEMYŚLENIE.

Przedstawił: Grzegorz Matuszak