Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

02/02
2012

Co to jest Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP)?

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Jest to dokument, który obowiązuje w KWB ?Konin?, wprowadzony zgodnie z Rozdziałem II Działu XI Kodeksu Pracy (KP) w roku 1992.
Reguluje on i w wielu miejscach powtarza zasady wprowadzane również przez Kodeks Pracy.
-Ogólne zasady dotyczące czasu pracy i regulację zasad ustalających Regulamin Pracy.
-Zasady wynagradzania, ustalania stosunków minimalnej i maksymalnej stawki zasadniczej, zasad przydzielania dodatków, minimalnych wynagrodzeń za czas pracy nadliczbowej itp.,
-Inne świadczenia oraz przywileje górnicze ? nagrodę z okazji Dnia Górnika, odprawy, jubileusze, deputaty węglowe, odprawy pośmiertne i inne,
-Ogólne zasady dotyczące urlopów,
-Ogólne zasady szeroko rozumianej ochrony pracy.
We wszystkich powyższych punktach PUZP ustala konieczność obowiązywania u pracodawców objętych ww układem, Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP), które uszczegóławiają przywileje i zasady wykonywania pracy .
Reguła jest prosta: najwięcej pracownikom daje ZUZP, nie może on być mniej korzystny niż PUZP, a ten nie może być mniej korzystny niż KP.