Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/03
2012

Manifestacja 30 marca, Warszawa.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Można się zgłaszać do wyjazdu na manifestację przeciw zmianom emerytalnym, do biura Komisji Zakładowej i do Przewodniczących Wydziałów.

Znany jest dokładny termin debaty i głosowania wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego. Tego dnia przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. 30 marca o godzinie 9.00 rozpocznie się sejmowa debata natomiast o 13.00 powinno odbyć się głosowanie w sprawie złożonego przez NSZZ ?S? wniosku o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Podpisało się pod nim ponad 1,4 mln Polaków.
? Mamy prawo skorzystać z demokratycznego narzędzia, jakim jest referendum, tym bardziej że podczas kampanii wyborczej politycy nie wspominali o podwyższaniu wieku emerytalnego. Teraz wszystko w rękach posłów. Każdy z nich powinien pamiętać, że jego decyzje nie są tajne ? mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ?S?.
W dniu głosowania przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. Oprócz przedstawicieli ?S? będą w niej uczestniczyć również członkowie OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Do przyłączenia się do związkowego protestu mają zachęcić ogłoszenia w prasie i telewizji przygotowane przez ?S?.
NSZZ ?Solidarność? sprzeciwia się rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego, ponieważ najpierw należy stworzyć warunki do kontynuowania zatrudnienia przez starszych pracowników czy godzenia życia rodzinnego z pracą. ?Solidarność? wzywa również do zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. ?samozatrudnieniu? oraz stosowania ?umów śmieciowych?.
Ponadto, jak czytamy w opinii ?S? do rządowego projektu: ?Mechanizmy ekonomiczne, zachęcające do wydłużania okresu aktywności zawodowej (?) stosowane przy obliczaniu emerytury w nowym systemie emerytalnym pozwalają ubezpieczonemu, który osiągnął wiek emerytalny 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, na samodzielne podjęcie decyzji odnośnie momentu przejścia na emeryturę?.
Dział Informacji KK