Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/03
2017

KOMUNIKAT !

Opublikował admin w kategorii Aktualności

KOMUNIKAT ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH Z DNIA 20-03-2017W ZWIĄZKU Z ODBYTYM SPOTKANIEM W DNIU 20-03-2017r. STRONY SPOŁECZNEJ Z GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK, WYSTOSOWANY ZOSTAJE KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁEK I KOPALNI KONIN S.A. SPOTKANIE NIESTETY ODBYŁO SIĘ W NIEPEŁNYM SKŁADZIE ZWIĄZKOWYM, POMIMO ŻE INFORMACJA BYŁA PRZEKAZANA DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W PAK KWB KONIN S.A., PAK KWB ADAMÓW S.A., ORAZ DO SPÓŁEK: ENERGOINWEST – SERWIS, AQUAKON, EL PAK SERWIS, EKO-SUROWCE. GŁÓWNYMI TEMATAMI SPOTKANIA BYŁY: SPRAWY BIEŻĄCE – ODMOWNA DECYZJA RDOŚ W POZNANIU DOT. ODKRYWKI OŚCISŁOWO, SPRAWY SOCJALNE I BYTOWE PRACOWNIKÓW, MIEJSCA PRACY I ICH ZABEZPIECZENIE, SPRAWY REGULACJI PŁACOWYCH, ORAZ O PODJĘCIU EWENTUALNYCH KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO WEJŚCIA W SPORY ZBIOROWE W MYŚL USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH I USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH. TAM GDZIE JUŻ SPORY WYSTĘPUJĄ DO PRZEPROWADZENIA REFERENDÓW I DALSZYCH KROKÓW PRZEWIDZIANYCH ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA.  JAK WYNIKA Z TREŚCI PISMA – DWIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE NIE BRAŁY W TYM SPOTKANIU UDZIAŁU. DLACZEGO ? MAMY NADZIEJĘ ŻE WKRÓTCE BĘDZIE ZNANY POWÓD ICH NIEOBECNOŚCI.

O DALSZYCH DZIAŁANIACH Z NASZEJ STRONY BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO !

Informacja: Grzegorz Matuszak

21/03

PISMO DO PREZESÓW SPÓŁEK I ZARZĄDU PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii Aktualności

wg rozdzielnika - Prezesi i związkiW wyniku odbytego spotkania w dniu 20-03-2017r. w Kleczewie w niepełnym liczebnym składzie Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK powstało pismo, które jest skierowane do Zarządu PAK KWB Konin S.A., Spółek w Grupie Kapitałowej ZE PAK.

Informacja: Grzegorz Matuszak

15/03
2017

RDOŚ WYDAJE NEGATYWNĄ DECYZJĘ NA BUDOWĘ ODKRYWKI OŚCISŁOWO

Opublikował admin w kategorii Aktualności

scan_2017-03-14_11-14-32_page-1REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PODAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ŻE W DNIU 10-03-2017 ROKU WYDAJE NEGATYWNĄ DECYZJĘ W SPRAWIE BUDOWY ODKRYWKI OŚCISŁOWO. JAK MOŻNA DOMNIEMAĆ TAKA DECYZJA O ILE POZOSTANIE W MOCY SPOWODUJE DLA NAS PRACOWNIKÓW KOPALNI, SPÓŁEK I CAŁEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK POWAŻNY PROBLEM, KTÓREGO EFEKTEM BĘDZIE GROŹBA UTRATY MIEJSC PRACY. NALEŻAŁOBY NIEZWŁOCZNIE ZAPYTAĆ WŁAŚCICIELA – CZY ZALEŻY MU NA DALSZYM FUNKCJONOWANIU TEJ FIRMY CZY TEŻ NIE. STRONA RZĄDOWA – MINISTERSTWO ENERGII JAK DO TEJ PORY WŁAŚCIWIE NIC NIE ZROBIŁO BY ODKRYWKA MOGŁA POWSTAĆ I TYM SAMYM PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOT KOPALNI NA KOLEJNE LATA. PO TAKIEJ DECYZJI RDOŚ-u NALEŻY WSPÓLNIE ZASTANOWIĆ SIĘ NA ILE JEST DETERMINACJI W ZAŁODZE KOPALNI, SPÓŁKACH CAŁEJ GRUPY ? INDYWIDUALNE DZIAŁANIE NIE PRZYNIESIE ŻADNEGO REZULTATU. JAK WIDAĆ POLITYKA WZIĘŁA GÓRĘ.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYDANIA DECYZJI MOŻNA ODNALEŹĆ NA STRONIE RDOŚ: http://poznan.rdos.gov.pl/aktualnosci

09/03
2017

WYPOCZYNEK WEEKENDOWY, TALONY Z ZFŚS, REGULACJE PŁACOWE

Opublikował admin w kategorii Aktualności

       W ostatnich dniach Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i MZZ Górników KWB Konin S.A. wystosowały pisma w/s uruchomienia wypoczynku weekendowego w Kołobrzegu na rok 2017 pod warunkiem, że strona Zarządu PAK KWB konin S.A. przystąpi do rozmów, które będą miały na celu omówienie i zapisanie dalszego funkcjonowania tej formy wypoczynku w latach następnych. Kolejne pismo skierowane również do Zarządu PAK KWB Konin S.A. to sprawa uruchomienia z ZFŚS talonów świątecznych dla pracowników KWB Konin S.A. Oczekujemy odpowiedzi na złożoną propozycję i podjęcia wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie podczas rozmów wszystkich organizacji związkowych działających w PAK KWB Konin S.A. oraz Zarządu. Odnosząc się do regulacji płacowych to dotyczy na obecną chwilę Spółek Eko – surowce, Energoinwest – serwis, EL PAK – serwis. W Spółce Aquakon jakiś czas temu wyrażono chęć podjęcia rozmów dotyczących wynagrodzeń. Każda odmowa przystąpienia do rozmów z którą się spotkamy będzie traktowana jako wejście w Spór Zbiorowy na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podjęte ustalenia w trakcie procedowania Regulaminu Płacowego w Spółkach gwarantują stronom tego dokumentu corocznej oceny jego realizacji, a w tym wnoszenia uwag jak i postulatów związanych ze sferą płacową.

Wszystkich zainteresowanych co do szczegółowej treści wystosowanych pism zapraszamy do biur związków lub poprzez kontakt telefoniczny.

O dalszych działaniach z naszej strony będziemy informowali na bieżąco.

Informacja: Grzegorz Matuszak, Dariusz Zbierski

03/03
2017

REGULACJE PŁACOWE – ZMIANY W ZUZP PISMA DO SPÓŁEK ORAZ KWB KONIN

Opublikował admin w kategorii Aktualności

          Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i MZZG KWB Konin wystosowały pisma do Zarządu Kopalni Konin oraz Spółek: Energoinwest – serwis, Eko – Surowce, El PAK – serwis w sprawie regulacji płacowych. Informujemy, że:

pisma skierowane do Zarządu KWB Konin S.A. dotyczyły:

po pierwsze – wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w PAK KWB Konin S.A. od dnia 01.03.2017r. z racji obowiązującego nowego ZUZP.

po drugie – wprowadzenia zmian w zapisach ZUZP obowiązującego w Spółce od dnia 1 września 2016r. (Układ zawarty w dniu 28 czerwca 2016). Zmiany jakich należy dokonać w Układzie to: zmiany w tabeli stawek miesięcznego wynagradzania (zał. nr 1); zmiany taryfikatora stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych (zał. nr 2); zmian w wykazie stanowisk pracowników zatrudnionych na odkrywce (zał. nr 3); uzgodnienie dalszego funkcjonowania zapisów art. 35 (przewozy pracownicze); dopracowania zapisów art. 66 w kwestiach związanych z pojęciem „normalnego wynagrodzenia”.

Pisma skierowane do w/w Spółek dotyczyły natomiast:

– wprowadzenia prawa do dodatku za wysługę lat w sześciu kategoriach procentowych od podstawy wymiaru wynagrodzenia zasadniczego pracownika (jest to nasza związkowa propozycja do rozpoczęcia rozmów w tej sprawie). Dodatek obejmowałby okresy zatrudnienia w PAK KWB Adamów S.A., PAK KWB Konin S.A., a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach Grupy Kapitałowej ZE PAK z których przeszli w trybie art. 23′ Kodeksu Pracy oraz podjęli zatrudnienie w Spółce po dniu 01.12.2013 roku.

Oczekujemy odpowiedzi pisemnych na powyższe pisma w określonych terminach. O dalszych naszych działaniach będziemy informowali na bieżąco na stronach internetowych lub komunikatach na tablicach ogłoszeń.

Informacja: Grzegorz Matuszak, Dariusz Zbierski