Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

20/07
2017

WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA – WRZESIEŃ

Opublikował admin w kategorii Aktualności

scan_2017-07-20_14-45-34_page-1

18/07
2017

POSIEDZENIE RADY KSGiE W KATOWICACH

Opublikował admin w kategorii Aktualności

20170717_160205W DNIU 17-07-2017r. ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO SEKRETARIATU GÓRNICTWA i ENERGETYKI W KATOWICACH.
SWOJĄ OBECNOŚCIĄ ZASZCZYCILI NAS PANOWIE MINISTROWIE.
MINISTER ENERGII – KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI, ORAZ MINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI. SAMO SPOTKANIE TRWAŁO KILKA GODZIN.
SPOTKANIE MIAŁO NA CELU OMÓWIENIE ODPOWIEDZI NA PISMO SKIEROWANE DO PANI PREMIER BEATY SZYDŁO PRZEZ KSGiE.
PONIEWAŻ ODPOWIEDZI JAKIE UZYSKALIŚMY BYŁY BARDZO POWIERZCHOWNE I BARDZO LAKONICZNE. DLATEGO TEŻ STWORZYŁA SIĘ MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO ZADAWANIA PYTAŃ PRZEZ CZŁONKÓW RADY KSGiE. PRZEDSTAWICIEL KAŻDEJ SEKCJI MÓGŁ ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE SWOJĄ BRANŻĄ. POZNALIŚMY STANOWISKO MINISTERSTWA WS. WĘGLA KAMIENNEGO JAK RÓWNIEŻ WĘGLA BRUNATNEGO.
NAJWIĘCEJ CZASU POŚWIĘCONO NA OMAWIANIE OBECNEJ SYTUACJI W BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO. DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY TEMAT TO ODKRYWKA OŚCISŁOWO I MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA JEJ BUDOWY. ODPOWIEDZI UZYSKANE OD MINISTRA GRZEGORZA TOBISZOWSKIEGO POTWIERDZIŁY, ŻE W NAJBLIŻSZYM CZASIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RADY KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO, JAK RÓWNIEŻ SPOTKANIE DOT. O/ OŚCISŁOWO ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI KOPALNI KONIN, PRZEDSTAWICIELAMI WŁAŚCICIELA I PRZEDSTAWICIELAMI RZĄDU.
INFORMACJA DOT. TERMINU SPOTKANIA BĘDZIE PODANA W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. JEST NADZIEJA, ŻE DO SAMEGO SPOTKANIA DOJDZIE JESZCZE W LIPCU LUB NA POCZĄTKU SIERPNIA. SPOTKANIE TO MA DAĆ NAM PEWNE DEKLARACJE W/S OŚCISŁOWA. W WYPOWIEDZI MINISTRA TCHÓRZEWSKIEGO I MINISTRA TOBISZOWSKIEGO JEDNOZNACZNIE WSKAZYWAŁY NA PRODUKCJĘ ENERGII Z WĘGLA BRUNATNEGO I KAMIENNEGO. OBY TAKĄ POSTAWĄ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU MOŻNA BY BYŁO URUCHOMIĆ OD DAWNA OCZEKIWANĄ ODKRYWKĘ OŚCISŁOWO.

Przedstawił: Grzegorz Matuszak

12/07
2017

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY W WARSZAWIE – OŚCISŁOWO, ZŁOCZEW- ODKRYWKI – KIEDY?

Opublikował admin w kategorii Aktualności

W DNIU 11-07-2017r. W BUDYNKU MINISTERSTWA ROZWOJU W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. BEZPIECZEŃSTWA GÓRNIKÓW I BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POSZERZONYM SKŁADZIE.
WICEMINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI PRZEDSTAWIŁ BILANS ENERGETYCZNY PAŃSTWA. DODAŁ, ŻE GÓRNICTWO JEST I BĘDZIE W NAJBLIŻSZYCH LATACH PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO. JEDNAK POLITYKA KLIMATYCZNA UE BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA POLITYKĘ SUROWCOWĄ PAŃSTWA I WYKORZYSTANIE WĘGLA DO PRODUKCJI ENERGII.
WSZELKIE DZIAŁANIA RZĄDU POLSKIEGO MAJĄ NA CELU MAKSYMALNE OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU REGULACJI UE NA SEKTOR ENERGII W NASZYM KRAJU.
NOWE INWESTYCJE I STOSOWANE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE I EFEKTYWNOŚCI SPALANIA WĘGLA POKAZUJĄ WYSOKI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO I ZNAJOMOŚĆ NA TEJ BRANŻY BEZ KOLIZJI Z ZAŁOŻENIAMI UNII.
WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY MAJĄ STANOWIĆ OKOŁO 60% MIKSU ENERGETYCZNEGO POLSKI DO 2030 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO 2050 ROKU.
RZĄD WSKAZUJE NA ODKRYWKĘ ZŁOCZEW I OŚCISŁOWO MÓWIĄC O WĘGLU BRUNATNYM, ODNOSI SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PROGRAMU STWORZONEGO PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI STRONY SPOŁECZNEJ Z KOPALNI KONIN, ADAMÓW I BEŁCHATÓW.
ODKRYWKA ZŁOCZEW DO KOŃCA TEGO ROKU POWINNA BYĆ URUCHOMIONA W FORMIE KONCESJI.
W PRZYPADKU OŚCISŁOWA INWESTOR JEST PRYWATNY, DLATEGO TEŻ WYSTĘPUJĄ PEWNE KOMPLIKACJE DOTYCZĄCE OCENY ŚRODOWISKOWEJ. ZAPOWIEDZIANO INDYWIDUALNE SPOTKANIA DOTYCZĄCE OŚCISŁOWA. TAKIE DEKLARACJE ZOSTAŁY ZŁOŻONE PRZEZ WICEMINISTRA TOBISZOWSKIEGO I WICEMINISTRA MARIUSZA ORIONA – JĘDRYSKA – GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU.
ODKRYWKA OŚCISŁOWO JEST BARDZO POWAŻNIE ROZPATRYWANA POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO.
MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE SŁOWA WYPOWIEDZIANE NA POSIEDZENIU NIE BĘDĄ TYLKO KOLEJNĄ OBIETNICĄ BEZ POKRYCIA. DLA KOPALNI KONIN CZAS SIĘ NIEUBŁAGANIE KOŃCZY !!!
DLATEGO TEŻ DECYZJE MUSZĄ ZAPAŚĆ BARDZO SZYBKO. CZY TAK SIĘ STANIE ? – DZISIAJ PYTANIE BEZ ODPOWIEDZI.
CAŁY CZAS JEST WIARA W TO, ŻE DO KOŃCA ROKU RÓWNIEŻ OTRZYMAMY POZYTYWNE DECYZJE ZE STRONY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA I RZĄDU POLSKIEGO.
JESTEŚMY W OCZEKIWANIU NA ZAPOWIEDZIANE SPOTKANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE WS. ODKRYWKI OŚCISŁOWO.
SPOTKANIE TO MIAŁOBY ODBYĆ SIĘ JESZCZE W LIPCU Z UDZIAŁEM STRONY SPOŁECZNEJ.
NA SPOTKANIU W WARSZAWIE UDZIAŁ STRONY SPOŁECZNEJ Z KOPALNI KONIN I ADAMÓW.
OBECNI BYLI RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE ZE STRONY WŁAŚCICIELA.
O WSZELKICH DZIAŁANIACH ZE STRONY RZĄDU BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ, W BIULETYNIE I PISMACH.

Opublikował: Grzegorz Matuszak

03/07
2017

PISMO DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii Aktualności

PISMO WS SPORU ZBIOROWEGO 2017

KOLEJNE PISMO SKIEROWANE DO ZARZĄDU PAK KWB KONIN S.A.
PISMO W SWOJEJ TREŚCI JEDNOZNACZNIE OKREŚLA DALSZE DZIAŁANIA.
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI SPISANYCH ŻĄDAŃ ( trzy dni od dnia dostarczenia pisma) NASTĘPUJE WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ.
OBECNIE JEST PROWADZONA AKCJA PROTESTACYJNA SPOWODOWANA DZIAŁANIAMI ZARZĄDU.
O DALSZYCH DZIAŁANIACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO !

30/06
2017

PISMO Z ŻĄDANIAMI NSZZ SOLIDARNOŚĆ SKIEROWANE DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii Aktualności

Pimo do zwiazków – Stanowisko ws strajku KWB KONIN KWB ADAMÓW Scan0003

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANUJĄCĄ W PAK KWB KONIN S.A. PAK KWB ADAMÓW I SPÓŁKACH, NASZA ORGANIZACJA WYSTĄPIŁA Z ŻĄDANIAMI DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.
JAK WYNIKA Z TREŚCI ZAŁĄCZONEGO PISMA W DNIU 30-06-2017r. MIJA CZAS ODPOWIEDZI I REALIZACJI SPISANYCH ŻĄDAŃ. JAK ŁATWO MOŻNA SIĘ DOMYŚLIĆ – ŻĄDANIA TE NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE! BRAK ODPOWIEDZI ZE STRONY ZARZĄDU JEDNOZNACZNIE WYZNACZA DALSZĄ ŚCIEŻKĘ POSTĘPOWANIA JAKĄ JEST WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ. GŁÓWNYM POWODEM SĄ SPRAWY PRACOWNICZE – OCHRONA MIEJSC PRACY.
TAKIE DZIAŁANIE ZARZĄDU – METODĄ FAKTÓW DOKONANYCH BEZ KONSULTACJI I DIALOGU ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ WYMUSZA NA NAS  PODJĘCIE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM.
SKOŃCZYŁ SIĘ JUŻ CZAS LEKCEWAŻENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH !
IGNORANCJA I BRAK ODPOWIEDZI NA KORESPONDENCJĘ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZMUSZA DO PODEJMOWANIA TRUDNYCH DECYZJI.
W DNIU DZISIEJSZYM OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PODJĘŁA ODPOWIEDNIE UCHWAŁY: MIĘDZY INNYMI O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY.
KOLEJNY KROK TO WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ.
OGŁOSZENIE I PRZEPROWADZENIE REFERENDUM.
A NASTĘPNYM KROKIEM BĘDZIE JUŻ OGŁOSZENIE POGOTOWIA STRAJKOWEGO JEŚLI NIE DOJDZIE DO KONSTRUKTYWNYCH ROZMÓW POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A ZARZĄDEM.
DLATEGO TEŻ WZYWAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE PRACY I PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ – STAŃMY RAZEM W OBRONIE MIEJSC PRACY !