Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

10/09
2020

XXXVIII PIELGRZYMKA LUDZI PRACY – CZĘSTOCHOWA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

JAK KAŻDEGO ROKU ORGANIZOWANA JEST PIELGRZYMKA LUDZI PRACY W CZĘSTOCHOWIE. JEDNAK W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ I OGRANICZENIAMI JAKIE Z TEGO TYTUŁU WYNIKAJĄ W TYM ROKU NASZ ZWIĄZEK NIE ORGANIZUJE WYJAZDU DO CZĘSTOCHOWY ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA JAKIE NAM PRZEDSTAWIONO. KAŻDY OCZYWIŚCIE MOŻE NA WŁASNĄ RĘKĘ POJECHAĆ W TYCH DNIACH. JEDNAKŻE MUSI SIĘ LICZYĆ Z TYM, ŻE OGRANICZONO RÓWNIEŻ BEZPOŚREDNI UDZIAŁ, PONIEWAŻ MSZA BĘDZIE ODPRAWIANA W BAZYLICE A NIE JAK TO BYWAŁO W POPRZEDNICH LATACH – NA MURACH KLASZTORU. DODATKOWO JEST PRZEWIDZIANY UDZIAŁ PREZYDENTA RP I ZWIĄZANE Z TYM PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.

02/09
2020

KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

25/08
2020

ZWOLNIENIA GRUPOWE W PAK KWB KONIN S.A. i PAK GÓRNICTWO SP. z o.o.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

ROZPOCZĘTY PROCES ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH W PAK KWB KONIN S.A. ORAZ SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO TRWA. PROWADZONE SĄ NEGOCJACJE, MAJĄCE NA CELU W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU ZMINIMALIZOWANIE ILOŚCI OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA. PODAWANE ILOŚCI OSÓB JAKIE SIĘ POJAWIŁY TO LICZBY, KTÓRE NIE SĄ OSTATECZNE. ILOŚCI TE MOGĄ ULEC ZMIANIE W KIERUNKU MNIEJSZEJ LICZBY OSÓB. MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA DOGŁĘBNA ANALIZA POTRZEBNYCH ETATÓW DO PROWADZENIA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. NA ZADAWANE PYTANIA CO DO ILOŚCI OSÓB, KTÓRE MIAŁYBY BYĆ PRZEWIDZIANE DO ZWOLNIEŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE SĄ ONE OSTATECZNE. SYTUACJA ZMIENIA SIĘ BARDZO DYNAMICZNIE. SPOWODOWANE MOŻE BYĆ TYM, ŻE WIELU PRACOWNIKÓW PODEJMUJE DECYZJE O ZWALNIANIU SIĘ NIE CZEKAJĄC NA OSTATECZNĄ INFORMACJĘ DOT. ZWOLNIEŃ. TRWAJĄ SPOTKANIA, NA KTÓRYCH TO NA PODSTAWIE POSIADANYCH INFORMACJI Z PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW PROWADZI SIĘ ANALIZY. INFORMACJE BĘDĄ PRZEKAZYWANE NA BIEŻĄCO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB NA STRONIE ZWIĄZKOWEJ. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC BEZPOŚREDNIO DO BIURA ZWIĄZKU.

18/08
2020

ZAWODY WĘDKARSKIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

JAK KAŻDEGO ROKU ORGANIZOWANE SĄ ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO W DNIU 29-08-2020r. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAWODÓW MOŻNA UZYSKAĆ BEZPOŚREDNIO W BIURZE OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” LUB POD NUMEREM TELEFONU: 514-608-408.
W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, WSZYSCY UCZESTNICY MUSZĄ BYĆ ZAOPATRZENI W MASECZKI, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE PRZY LOSOWANIU STANOWISK, OMAWIANIU REGULAMINU ORAZ NA KONIEC IMPREZY PRZY ODBIORZE UFUNDOWANYCH NAGRÓD. NA STANOWISKACH MASECZKI NIE SĄ WYMAGANE.
OBOWIĄZKOWY POMIAR TEMPERATURY !
ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE ZAPEWNIA ORGANIZATOR ZAWODÓW.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


			

31/07
2020

ZWOLNIENIA GRUPOWE W PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

Z OTRZYMANEJ INFORMACJI OD ZARZĄDU PAK KWB KONIN S.A. ROZPOCZYNA SIĘ PROCES ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH W PAK KWB KONIN S.A. PIERWSZE SPOTKANIE STRONY SPOŁECZNEJ I ZARZĄDU W TEJ SPRAWIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 3-08-2020r. O SZCZEGÓŁACH SPOTKANIA
I KOLEJNYCH SPOTKAŃ DOT. ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.
NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE BEZPOŚREDNIO DOTKNIE TO PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW GÓRNICZYCH, ALE RÓWNIEŻ BĘDZIE MIAŁO TO SZERSZY ZASIĘG, TAK JAK MIAŁO TO MIEJSCE W SYTUACJI PAK KWB ADAMÓW I CZĘŚCIOWO W SPÓŁCE PAK GÓRNICTWO.