Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

31/05
2022

SPOTKANIE GRILLOWE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

31/05

ZAWODY WĘDKARSKIE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

15/04
2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

06/04
2022

OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ TERMINAMI ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z WYDOBYCIEM WĘGLA
I TYM SAMYM ZAMYKANIEM ODKRYWEK, POWSTAŁA INICJATYWA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY, DOTYCZĄCEGO PRZYZNANIA GÓRNIKOM I ENERGETYKOM – PRACOWNIKOM GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK POMOSTOWYCH UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH.
OBYWATELSKI PROJEKT USTAWY WYMAGA ZEBRANIA PODPISÓW I TO W ILOŚCI 100 TYSIĘCY.
CZY JEST TO MOŻLIWE BYŚMY PODOŁALI TAKIEMU ZADANIU – NALEŻY ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA TAKIE PYTANIE. DZISIAJ KAŻDEMU PRACOWNIKOWI POWINNO ZALEŻEĆ NA TYM BYŚMY UZYSKALI JAK NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ WYMAGANYCH PODPISÓW. JEST TO NASZ OBOWIĄZEK !!! DLATEGO TEŻ ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK A SZCZEGÓLNIE NASZYCH CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ, O CZYNNE WŁĄCZENIE SIĘ POD TĄ INICJATYWĄ. KAŻDY Z NAS POWINIEN ZROBIĆ WSZYSTKO BY POKAZAĆ NASZĄ DETERMINACJĘ I WALKĘ O DALSZY BYT NASZYCH RODZIN.
SYTUACJA WYMAGA ZAANGAŻOWANIA SIĘ WSZYSTKICH TYCH, KTÓRYM ZALEŻY BY OSTATNI OKRES ZATRUDNIENIA MIAŁ JAK NAJMNIEJSZE SKUTKI PRZY ZWOLNIENIACH PRACOWNIKÓW Z JAKIMI SIĘ ZDERZYMY.
MUSIMY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE NIE DLA WSZYSTKICH W TYM OKRESIE ZNAJDĄ SIĘ MIEJSCA PRACY.
PROJEKT TAKIEJ USTAWY POZWOLIŁBY NA ODEJŚCIA NA EMERYTURY POMOSTOWE, (EMERYTURY GÓRNICZE, ENERGETYCZNE LUB ODPRAWY JEDNORAZOWE), KTÓRE W JAKIŚ SPOSÓB MOGŁYBY ZABEZPIECZYĆ CZAS DO UZYSKANIA PRAWA DO PEŁNEJ EMERYTURY GÓRNICZEJ CZY TEŻ ENERGETYCZNEJ.
DLATEGO TEŻ NASZA ORGANIZACJA ROZPOCZYNA JUŻ AKCJĘ ZBIERANIA PODPISÓW POPRZEZ SWOICH CZŁONKÓW NA ODDZIAŁACH W PAK KWB KONIN S.A. ORAZ W PAK GÓRNICTWO SP. Z O.O.
PROSZONE SĄ RÓWNIEŻ WSZYSTKIE OSOBY DOZORU, BY UMOŻLIWIĆ I UDZIELIĆ WSZELKIEJ POMOCY PRACOWNIKOM, KTÓRZY BĘDĄ DOKONYWALI ZBIERANIA PODPISÓW NA LISTACH POPARCIA.
ZBIERANIE PODPISÓW MA ODBYWAĆ SIĘ W DNIACH 10 KWIETNIA (niedziela) ORAZ W DNIU 24 KWIETNIA (niedziela) NA WSZYSTKICH MSZACH W KOŚCIOŁACH PARAFIALNYCH NASZEJ DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ W 25 KOŚCIOŁACH.
PRZY KOŚCIOŁACH PO KAŻDEJ MSZY BĘDĄ STANOWISKA OZNAKOWANE BANEREM ORAZ BĘDĄ OBECNE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ ZBIERAŁY PODPISY .
NA LISTACH JEST MIEJSCE NA WPISANIE NUMERU PESEL – TAK WIĘC JEST KONIECZNOŚĆ POSIADANIA PRZY SOBIE DOWODU OSOBISTEGO. BEZ WPISANIA NUMERU PESEL NA LIŚCIE GŁOS JEST NIEWAŻNY.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

ZARZĄD
OM NSZZ „Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego
Zagłębia Konińsko – Turkowskiego

23/03
2022

INFORMACJA

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 10 MARCA A NASTĘPNIE 17 MARCA ROZPOCZĘŁY SIĘ ROZMOWY I NEGOCJACJE ZWIĄZANE Z ZAKŁADOWYM UKŁADEM ZBIOROWYM PRACY (ZUZP). ROZMOWY ODBYWAJĄ SIĘ W PAK KWB KONIN S.A. JAK RÓWNIEŻ W PAK – GÓRNICTWO SP. Z O.O. W PAK KWB KONIN ROZMOWY DOT. ZUZP MAJĄ NA CELU WPROWADZENIE ZMIAN W ZAPISACH, ORAZ WPROWADZENIA DODATKOWYCH ZAPISÓW BARDZIEJ KORZYSTNYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI.

ROZMOWY JAKIE SĄ PROWADZONE W PAK – GÓRNICTWO MAJĄ NA CELU WPROWADZENIA ZUZP, KTÓRY MIAŁBY ZASTĄPIĆ OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN. PROJEKT JAKI JEST ELEMENTEM ROZMÓW BYŁ JUŻ DOŚĆ DAWNO PRZEDSTAWIONY ZARZĄDOWI SPÓŁKI PAK – GÓRNICTWO. NA OBECNYM ETAPIE TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE CO DO ZAWARTEJ W NIM TREŚCI I UZGADNIANIA WSPÓLNEGO STANOWISKA. SZCZEGÓŁY W TYCH KWESTIACH ZOSTANĄ PODANE W ODPOWIEDNIM CZASIE. ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE BIORĄCE UDZIAŁ W NEGOCJACJACH PODJĘŁY WSPÓLNIE DECYZJĘ O WYDANIU KOMUNIKATU W KTÓRYM ZOSTANĄ ZAWARTE SZCZEGÓŁY DOTYCHCZASOWYCH ROZMÓW. ZARZĄDY ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH PRZEKAŻĄ BEZPOŚREDNIO SZCZEGÓŁY DLA SWOICH CZŁONKÓW NA POSIEDZENIACH ZARZĄDÓW.
TYLKO SPRAWDZONE INFORMACJE SĄ COŚ WARTE.
TYLKO TAKIE INFORMACJE POWINNY POJAWIAĆ SIĘ WŚRÓD PRACOWNIKÓW I OSÓB ZAINTERESOWANYCH.