Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

09/11
2012

Zespół Trójstronny

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W  dniu 6.11.2012 odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie.  W porządku obrad pojawiły się tematy dotyczące Kopalni Konin.

  1. Aspekty formalno ? prawne zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego.
  2. Projektowane zmiany emerytur górniczych. Jak informuje Ministerstwo Skarbu państwa oficjalnie na dzień dzisiejszy nic nie ulega zmianie.
  3. Informacje ZE PAK w sprawie realizowania umowy prywatyzacyjnej dotyczącej sprzedaży KWB Adamów i KWB Konin w aspekcie spraw pracowniczych, czyli przede wszystkim gwarancji zatrudnienia zapisanych w umowie, które wynoszą 36 m-cy dla pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy wydobyciu węgla i 6 m-cy dla pozostałych pracowników. Przedstawicie Ministerstwa Skarbu nie potrafili określić kogo w/w gwarancje dotyczą, tłumacząc to różnicą w rozumieniu gwarancji pomiędzy Ministerstwem, a obecnym właścicielem. To właściciel będzie określał, kogo można zaliczyć do grupy posiadającej 36 m-cy i 6 m-cy. Złożony został formalny wniosek o zdefiniowanie grupy pracowników objętych  w/w gwarancjami i na jakich zasadach będzie się odbywało klasyfikowanie pracowników.