Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/11
2013

PROGRAM OBCHODÓW DNIA GÓRNIKA

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PROGRAM OBCHODÓW

Podajemy zmieniony program obchodów Barbórki 2013, po rozmowach Prezesa Spółki  ze Związkami Zawodowymi . Różni się jednak od tego, który opublikowano w „Głosie Górnika”.  Szczególna zmiana w programie dotyczy „śniadania górniczego”.