Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

06/12
2013

Wybory 2014-2018

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Zbliża się koniec kadencji 2010-2014 władz NSZZ Solidarność. Powołana Komisja Wyborcza ustaliła terminy, okręgi wyborcze i klucze wyborcze. Termin Walnego Zjazdu Delegatów WZD na poziomie zakładu ustalono na 28.03.2014 r. Zakończenie wyborów na poziomie grup i oddziałów ustalono na 24.01.2014 r., zakończenie wyborów na poziomie wydziałów określono na 25.02.2014 r. Termin wyborów musi być podany przez władzę wykonawczą danej jednostki do wiadomości uprawnionych członków co najmniej 14 dni przed wyborami. Ustalono następujące okręgi wyborcze:
-okręg Komisja Wydziałowa O/Jóźwin [JKE-3 + JKD + JTG; JG-1; JG-3; JGZ; JM-1; JE-1; TOP; TGW]
-okręg Komisja Wydziałowa O/DTL (Drzewce, Tomisławice, Lubstów) [DRG-1; TG-1; LE-1; LE-3; LM-1; MTU-2; TOP; TGW + TEC + P1 + ZT]
-okręg Komisja Wydziałowa Kleczew [WN (P-2; P-3; NT; TEC- warsztat); TEM (MT; MTU-1; MKJ; MK); TGW/TRT (warsztat); ZT-Kleczew (kierowcy)]
-okręg Komisja Wydziałowa Koleje Górnicze TKG [TKR; TKI; TKA]
-okręg Komisja Wydziałowa Zarząd [TW; TI; EZ; FK; AG; VERANO: Asekuracja: Med.-Alko]
-okręg Komisja Wydziałowa Emerytów i Rencistów EiR
Każdy przewodniczący Komisji Wydziałowej zobowiązany jest do doprecyzowania osobowego list wyborczych. Ustalono również klucze wyborcze- na każde rozpoczęte 5 członków przypada 1 mandat delegata na Zebranie Wydziałowe, a na każde rozpoczęte 5 delegatów na Zebranie Wydziałowe przypada 1 mandat delegata na WZD. W Komisji EiR na każde rozpoczęte 25 członków przypada 1 mandat delegata na WZD.