Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

20/02
2014

Wybory w Związku

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Zakończyły sie wybory szczebla podstawowego MOZ NSZZ „Solidarność” KWB Konin. Wybrano Przewodniczących 6-ciu Wydziałów, 45 Delegatów na WZD MOZ oraz 28 członków MOZ (w wyborach cząstkowych).  Teraz czeka nas Walne Zebranie MOZ w dniu 28 marca, na którym wybierzemy Przewodniczącego MOZ, Delegatów na Walne Zebranie Regionu oraz Delegatów na Walne Zebranie Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego. Szczegóły w biurze MOZ.