Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

11/04
2014

MOZ 2014-04-10

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W dniu 10 kwietnia odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Komisji MOZ, czyli zgodnie ze Statutem Związku rozpoczęła się kadencja 2014-2018. Podczas posiedzenia podjęto szereg uchwał porządkowych. Wybrano Protokolantów, Komisję Skrutacyjną, Komisję Uchwał i Wniosków, Zastępcę Przewodniczącego-Sekretarza, Komisje: socjalną, ds. organizowania imprez, ds. zapomóg losowych, BHP, ds. szkoleń oraz przedstawiciela w Kapitule Funduszy Wydzielonych. Podjęto również uchwałę w sprawie rozpływu informacji. Dużą część czasu zabrała dyskusja o sytuacji bieżącej w Spółce , o czekających nas zmianach i o wykonaniu Uchwały WZD ws Referendum. Przekazano także informację, że Międzyzwiązkowa Komisja Socjalna, dokonując korekt w budżecie Funduszu Socjalnego i przesuwając pewne kwoty, uzyskała wartość finansową pozwalającą na wydanie bonów towarowych pracownikom. Suma jest określona, jedynie po stronie Zarządu KWB jest ustalić dokładne kwoty, datę i sposób wydania. Po zebraniu część komisji się ukonstytuowała i dokonała pierwszych w Kadencji ustaleń.