Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

09/07
2014

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

INFORMACJA ZE SPOTKANIA Z PREZESEM ENERGOINWEST –  SERWIS SP. Z O.O. PANEM              ANDRZEJEM TERKĄ.

SIP – Społeczni Inspektorzy Pracy wybrani w PAK KWB Konin S.A. jak i w PAK KWB Adamów S.A. , którzy zostali przejęci przez Energoinwest Serwis Sp. z o.o. będą honorowani w tej firmie. W porozumieniu z działem BHP firmy, SIP wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy do czasu nowych wyborów SIP prawdopodobnie na początku 2015 roku. Maja oni zgodę na udział w posiedzeniach SIP PAK KWB Konin S.A. zgodnie z harmonogramem przesłanym przez ZSIP PAK KWB Konin S.A.  Wiesława Kwiatkowskiego.

PPE – będzie kontynuowane w Energoinwest Serwis Sp. z o.o Program ten jak do tej pory obsługiwać będzie firma MENTOR. Do czasu uruchomienia programu emerytalnego każdy pracownik otrzymywać będzie do wypłaty ekwiwalent w kwocie składki, czyli 105 zł. brutto. Osoby, które wykonały transfer funduszy z PPE do IKE a nie wypłaciły pieniędzy mogą po uruchomieniu programu emerytalnego przetransferować całą kwotę z powrotem bez strat.

Osoby, które zadeklarowały do końca maja chęć skorzystania z jakiejkolwiek formy wypoczynku będą mogły skorzystać na zasadach obowiązujących jak w PAK KWB Konin S.A.  Od 1 czerwca  osoby przechodzące do Spółek podlegają już zapisom ZFŚS obowiązującego u nowego Pracodawcy, tj. Energoinwest Serwis Sp. z o.o. oraz EL PAK – serwis Sp. z o.o.

Zostanie utworzona Komisja Socjalna w skład której będą wchodzić przedstawiciele Pracodawcy i po jednym przedstawicielu    z wszystkich Związków Zawodowych działających w obydwu kopalniach.

Zostanie utworzona Komisja BHP w skład której będzie wchodził przedstawiciel pracodawcy, nowo wybrany tymczasowy ZSIP Energoinwest Serwis Sp. z o.o. oraz po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych z obydwu Kopalń.

Członkowie MPKZP PAK KWB Konin S.A. pozostają nadal na tych samych warunkach, będą mieli odprowadzane składki i mogą korzystać z pożyczek z MPKZP (info Wiesław Kwiatkowski).

SKOK nie zwrócił się do Energoinwest Serwis Sp. z o.o. z prośbą o potrącanie składek swoim członkom, przez co pracownicy nie będą mieli potrącanych składek na rzecz SKOK-u.