Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

09/09
2014

ROZMOWY W SPÓŁKACH – PPE, SOCJAL, REGULAMIN WYNAGRADZANIA

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Rozpoczęły się rozmowy dotyczące funduszu socjalnego, regulaminów wynagradzania oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w Spółkach grupy kapitałowej, tj. EL PAK serwis Sp. z o.o. , ENERGOINWEST serwis Sp. z o. o . , EKO – Surowce Sp. z o.o. , oraz AQUAKON Sp. z o.o. Szczegółów dotyczących prowadzenia rozmów można uzyskać bezpośrednio w biurze MOZ. W najbliższym czasie ukaże się stosowny komunikat dot. zapisów w/s funduszu socjalnego, PPE, oraz regulaminów wynagradzania.  Kolejne terminy spotkań w Spółkach ustalane są bezpośrednio podczas prowadzenia rozmów.