Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/11
2014

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W KW/KLECZEW

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

Komisja Wyborcza MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PAK KWB KONIN S.A. informuje delegatów WZD Wydziału Kleczew , że z uwagi na złożoną rezygnację przewodniczącego wydziału, zgodnie z ordynacją wyborczą w dn. 28.11.2014 o godz. 8.00 w sali OZR w Kleczewie przeprowadzone zostaną wybory na funkcję Przewodniczącego Wydziału Kleczew na kadencję 2014-2018.