Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

01/05
2015

WZD 30 kwietnia Ślesin

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

DSCI0055Co roku delegaci związkowi spotykają się by ocenić działalność Związku w minionym roku. Jak wszyscy zdają sobie sprawę nigdy nie spotkaliśmy się jako Związek i jako członkowie Związku z wydzielaniem, przenoszeniem, włączaniem, łączeniem, dzieleniem, likwidowaniem ?!?! Nikt z nas nie ma doświadczenia jak na tego typu działania zareagować. W czwartek debatowaliśmy nad minionym okresem i doszliśmy do wniosku, że konieczne są zmiany. Rozbito naszą jedność, a więc musimy się zjednoczyć. Jak to zrobić? Jednym z działań będzie reaktywowanie Biuletynu związkowego i aktywizowanie strony internetowej. Poprawa przepływu informacji pozwoli członkom Związku na większą świadomość. Każdy świadomy członek Związku powinien mieć wiedzę, aby nie ulegać naciskom i znać swoją wartość. Dlatego szczególnie dla młodych członków Związku będą zorganizowane szkolenia ogólne i świadomości związkowej.
Naszym jedynym ale chyba najważniejszym no i najznamienitszym gościem był Prezes PAK KWB pan Sławomir Sykucki. Opowiedział o bieżącej działalności grupy kapitałowej, o trudnościach z jakimi się musiał zmierzyć, o zamierzeniach na przyszłość. Nie owijał w bawełnę i mówił nam prawdę prosto w oczy. Podczas zadawania pytań padła deklaracja ze strony związkowców o gotowości wsparcia Zarządu i bycia partnerem we wszelakich rozmowach i zamierzeniach. Spotkaliśmy się z człowiekiem, który nie będąc fachowcem w górnictwie, kompetentnie, wykazując olbrzymią wiedzę i zdecydowanie odpowiadał na wszelkie pytania. A pytania rozciągały się od spraw formalno-prawnych, jakości węgla, spraw finansowych, przeszłości i przyszłości Grupy do spraw socjalnych i wynagrodzeń pracowniczych.
Na WZD przedyskutowaliśmy również sprawę wyborów SIP w firmach Grupy. W każdej firmie powinien zostać zatwierdzony Regulamin wyborów, powołana komisja związkowa i dokonane wybory SIP i ZSIP. Każdy pracodawca powinien dążyć do powołania sprawnej i kompetentnej służby SIP, która stanowi zawsze pomoc w wielu kwestiach, a szczególnie w sprawach bhp.
Rozmawialiśm również o bieżących działaniach w Spółkach, o rozmowach w sprawach Regulaminów pracy, wynagradzania, socjalnych, ale te informacje będą się ukazywały na stronie sukcesywnie, w miarę podejmowanych rozmów i decyzji.