Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

29/07
2015

SPOTKANIE Z ENERGOINWEST-SERWIS

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 28-07-2015r. ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ PRZEDSTAWICIELI SPÓŁKI ENERGOINWEST – SERWIS SP. Z O.O.  ZE STRONY ENERGOINWEST – SERWIS OBECNY BYŁ CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI – PAN MARCIN KAPUŚCIŃSKI, DYREKTORZY PIONÓW, KIEROWNICY, PRZEDSTAWICIELE SŁUŻB BHP, ZSIP, ORAZ PRACOWNICY SPÓŁKI. NA SPOTKANIU PORUSZANO GŁÓWNIE TEMATY ZWIĄZANE Z BHP, WYKONYWANIU PRAC W WARUNKACH SZKODLIWYCH ORAZ PRAC NIEBEZPIECZNYCH. PORUSZANO TEMAT ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, STANU OSOBOWEGO W BRYGADACH REMONTOWYCH. W DALSZEJ CZĘŚCI SPOTKANIA PORUSZANO TEMAT WYNAGRODZEŃ PO OKRESIE JEDNEGO ROKU OD MOMENTU PRZEJŚCIA PRACOWNIKÓW DO SPÓŁKI Z ART. 23′. KOLEJNE SPOTKANIE USTALONO NA DZIEŃ 12-08-2015r. W KTÓRYM WEZMĄ UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, SŁUŻB BHP, SIP, ORAZ OSOBY DOZORU SPÓŁKI.