Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

29/07
2015

SPOTKANIE Z POSŁAMI RP

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

FB_IMG_1438149096517W DNIU 27-07-2015r. ODBYŁO SIĘ NA ZAPROSZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SPOTKANIE Z POSŁAMI RP NASZEGO REGIONU – PAN TOMASZ NOWAK ORAZ PAN JACEK KWIATKOWSKI. WIODĄCYM TEMATEM SPOTKANIA BYŁA TROSKA O DALSZY BYT KOPALNI ORAZ CAŁEJ ZAŁOGI. JAK WYGLĄDA SYTUACJA BUDOWY ODKRYWEK „OŚCISŁOWO” I „DĘBY SZLACHECKIE”. WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY JAKIE SĄ Z TYM ZWIĄZANE, CHOCIAŻBY REALIZACJA ZASILANIA WODAMI JEZIORA WILCZYŃSKIEGO. W DALSZEJ CZĘŚCI SPOTKANIA PORUSZANO TEMAT STRATEGICZNEJ ROLI WĘGLA BRUNATNEGO DLA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO KRAJU, PLANACH PRZYGOTOWANIA TZW. „BIAŁEJ KSIĘGI” STRATEGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN. ROZMOWA NA TEMAT SPECUSTAWY JAKO NARZĘDZIA PRZYSPIESZAJĄCEGO ZWIĄZANE Z TYM PROCEDURY. TEMAT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WS. WYKUPU NIERUCHOMOŚCI PO CENACH RYNKOWYCH. PORUSZONO TEMAT ZWIĄZANY Z KOSZTEM PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZABEZPIECZENIA PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ KONWENCJONALNYCH. NA KONIEC SPOTKANIA  POSEŁ TOMASZ NOWAK ZAPEWNIŁ O SWOIM OSOBISTYM ZAANGAŻOWANIU W PORUSZANYCH TEMATACH SPOTKANIA. ZAPROSIŁ PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH DO UDZIAŁU W DWÓCH KOMISJACH NADZWYCZAJNYCH DOT. RYNKU MOCY I BIAŁEJ KSIĘGI.