Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

28/12
2015

SPOTKANIE W MSP W WARSZAWIE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

V__D4D3(2) kopia  Warszawa, dnia 28 grudnia 2015r.
Na wniosek Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierza Grajcarka w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Dawidem Jackiewiczem. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność’ Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” Roman Rutkowski, Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” Jerzy Moryc, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik, oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak. Powodem spotkania z Ministrem są działania w sektorze paliwowo-energetycznym, które zdaniem SGiE NSZZ „Solidarność” powinny odbywać się w formule dialogu społecznego w trójstronnych branżowych zespołach na szczeblu poszczególnych sektorów branżowych. SGiE NSZZ „Solidarność” przedstawiła Ministrowi negatywne skutki działań restrukturyzacyjnych w poszczególnych branżach, oraz zaproponował szybki powrót do formuły trójstronnych spotkań, powołania Związku Pracodawców na szczeblu Krajowym w poszczególnych branżach i powrotu do standardów wynikających z Ponad Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Kolejnym wnioskiem jaki padł ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” na spotkaniu z Ministrem Skarbu Państwa to wstrzymanie wszelkich działań restrukturyzacyjnych, które doprowadzają do dalszej degradacji sektora i skandalicznego poziomu BHP w branżach. Minister Skarbu Państwa przedstawił obecna sytuację jaka tworzy się w poszczególnych Ministerstwach. Zwrócił uwagę na etap powoływania władz w Zarządach Spółek Skarbu Państwa. Stanowiska jakie zostały przedstawione ze strony SGiE NSZZ „Solidarność” zostaną przedstawione w Ministerstwie Energetyki, które następnie zostaną omówione na kolejnym spotkaniu.

Materiał przygotował Wiceprzewodniczący KSGWB NSZZ „Solidarność” Grzegorz Matuszak.