Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

06/01
2016

NEGOCJACJE W/S NOWEGO ZUZP

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 4-01-2016r. ODBYŁO SIĘ PIERWSZE SPOTKANIE DOTYCZĄCE NEGOCJACJI W TWORZENIU NOWEGO ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW KWB KONIN S.A.. SPOTKANIE MIAŁO CHARAKTER BARDZIEJ ROBOCZY I USTALANO ZASADY I REGUŁY PROWADZENIA ROZMÓW . STRONA SPOŁECZNA BYŁA REPREZENTOWANA PRZEZ WSZYSTKIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE KWB KONIN S.A. ORAZ PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z KWB ADAMÓW – MZZ GÓRNIKÓW ORAZ MZZ PIT KADRA. ZE STRONY PRACODAWCY UCZESTNICZYŁ ZESPÓŁ CZTEROOSOBOWY POWOŁANY PRZEZ PREZESA KWB KONIN S.A. DO PROWADZENIA ROZMÓW. NA SPOTKANIU STRONA SPOŁECZNA POPROSIŁA O DOSTARCZENIE WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, O KTÓRE WCZEŚNIEJ WYSTĘPOWAŁA PISEMNIE. PO DOKONANIU ANALIZY DOKUMENTÓW – STWIERDZONO ŻE SĄ ONE NIEKOMPLETNE I NALEŻY JE NIEZWŁOCZNIE UZUPEŁNIĆ CO POZWOLIŁYBY NA RZECZOWE I KONSTRUKTYWNE PROWADZENIE NEGOCJACJI. STRONA PRACODAWCY PRZYJĘŁA TO DO WIADOMOŚCI I ZAPEWNIŁA O UZUPEŁNIENIU DOKUMENTÓW W ODPOWIEDNIM TERMINIE PRZED KOLEJNYM ZAPLANOWANYM SPOTKANIEM TJ. W DNIU 12-01-2016r. PO GODZINIE 15.00. SPOTKANIE ZAKOŃCZONO PODPISANIEM PROTOKOŁU Z TEGO DNIA ROZMÓW.