Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

24/06
2016

Zebranie OM NSZZ Solidarność w dniu 24 czerwca

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Na zebraniu podsumowano działalność Związku w minionym okresie. Z najważniejszych spraw podkreślono, że w zakończonych negocjacjach dotyczących nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uwzględniono żądania Solidarności w zakresie zbieżnym ze stanowiskami WZD Solidarności, WZD Sekcji GWB. Upieraliśmy się przy wprowadzeniu zapisów, które po ewentualnym wypowiedzeniu nowego układu, nie pozbawi nas obowiązywania Ponadzakładowego UZP oraz postanowień Rozporządzenia Karta Górnika. Oczywiście wprowadzenie w życie ZUZP będzie wymagało zatwierdzenia Rady Nadzorczej oraz PIP.

Dużą uwagę poświęciliśmy działalności SIP wysłuchując i pytając Zakładowego SIP W. Kwiatkowskiego. Oprócz kol. ZSIP zaprosiliśmy ponownie Przewodniczącego Rady Pracowników. Niestety ponownie nie zjawił się i nie mogliśmy zadać nurtujących nas pytań, a przecież Rada Pracowników jako pierwsza będzie wiedzieć o zamiarach pracodawców wobec załogi.

Podjęto uchwały w sprawie pełnomocnictwa do podpisania ZUZP, zapomóg losowych, mundurów galowych i ochronie.