Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

28/10
2016

Komisja OM w dniu 28 października 2016 r.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Na posiedzeniu przedstawiono informacje z komisji związkowych oraz sytuacji w Kopalni i Spółkach.

Komisja Zarząd odbyła się 30 września. Zdecydowano się na wspólne pójście na film „Wołyń”. Ponownie padło zapytanie o rozliczenie Kapituły Funduszy Wydzielonych oraz o interpretacje dodatków wyrównawczych wynikających z dotychczasowego ZUZP (Art.26), a znikających w nowym ZUZP. Przedstawiono Stanowisko Komisji o zwiększenie związkowych zasiłków emerytalnych.

Komisja Jóźwin. Głównym tematem są wypowiedzenia zmieniające wynikające z nowego ZUZP natomiast Komisja odbędzie się w listopadzie,

Komisja Koleje odbyła się 11 października. Głównym tematem było obniżanie wynagrodzeń bez wypowiedzeń, wybory do SIP, wybory na grupowych oraz zmiana przedstawiciela w Komisji Socjalnej Eko-Surowce sp. z o.o.

Komisja EiR odbędzie się w listopadzie.

Komisja Kleczew odbyła się 26 października. Omówiono wrażenia ze spotkania integracyjnego.

Komisja ODTL odbędzie się w listopadzie. Głównym tematem są wypowiedzenia i nowe stanowiska wynikające z nowego ZUZP.

Komisja Imprez. Wyjazd na połów dorsza 2/3 listopada, a na 3 grudnia ustalono termin Karczmy Piwnej, pozostaje tylko kwestia opłaty. Piękne kufle zostały już zakupione.

Komisja Socjalna. Odbyły się lub odbędą się w najbliższym czasie spotkania w Spółkach ws Świąt (talony itp.).

Spółka PAK KWB. Sprawa koncesji na odkr. Ościsłowo. Przedstawiono odpowiedź na interpelację posła Bartosika z Ministerstwa Środowiska (bardzo ciekawa treść dostępna na stronie sejmowej sejm.gov.pl).

Spółka Energo Invest. Odbyło się spotkanie z Radą Pracowników i Związkami Zawodowymi, na których przekazano informacje o bardzo ciężkiej sytuacji finansowej.

Spółka El-PAK Serwis. Po mediacjach i podpisaniu protokołu rozbieżności w najbliższym czasie będzie przeprowadzone referendum.

Spółka Eko-Surowce. Podjęto uchwałę o zmianie przedstawiciela Związku w Komisji Socjalnej Eko-Surowce Sp. z o.o., oraz przyjęto wniosek o rozpoczęcie procedury wyborów SIP w w/w Spółce.

Spółka Aqakon. Zatwierdzono nową tabelę odzieżową. Czekamy na wyznaczenie mediatora ws sporu zbiorowego.