Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

25/11
2016

Komisja OM w dniu 25 listopada

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Koleje. Odbyły się wybory uzupełniające na grupowych związkowych. Ustalono, że rotacyjnie będą kierowani pracownicy na I zmianę po miesiącu na warsztat naprawy wagonów i elektrowozów.

O/J. Komisja odbyła się 18 listopada. Zaproszony na spotkanie Przewodniczący określił sytuację w grupie kapitałowej. Zgłaszane są braki personalne oraz permanentne minimalne obsadzanie maszyn podstawowych.

Komisja Zarząd. Powtarzane są pytania o rozliczenie Kapituły Funduszy Wydzielonych. Dochodzą informacje o likwidowaniu następnych linii dowozowych do pracy

Komisja ds. imprez. Przełożono wyprawę na dorsza. Trwają zapisy na Karczmę.

Energo-Invest. Zarysowano pewną możliwość przejścia pracowników do Kopalni. Trwa żonglowanie pismami w sprawie wyborów SIP. Podpisano porozumienie z Prezesem o formie posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym. Ucichły głosy o upadłości Spółki.

Kopalnia Konin. Ukazała się informacja o możliwości przechodzenia pracowników ze Spółek do Kopalni.

El-PAK Serwis. Zawarto porozumienie w sprawie wydawania posiłków regeneracyjnych.

Eko-Surowce. W sprawie posiłków regeneracyjnych zostały skierowane pisma od wszystkich ZZ. Oczekujemy na wybory SIP.

Aquakon. Odbyło się spotkanie organizacyjne z mediatorem w sprawie sporu zbiorowego. Następne spotkanie odbędzie się 14 grudnia. Trwają rozmowy o posiłkach regeneracyjnych.

Gościliśmy Przewodniczącego Rady Pracowników kol. Andrzeja Mazura. Główną sprawą dla Rady Pracowników to zapewnienie przyszłości przez uzyskanie koncesji na odkr. Ościsłowo. Jednym zdaniem p. Przewodniczący określił, że cały czas przegrywamy wszystko głównie z ekologami. Wczoraj otrzymaliśmy od pani Premier odpowiedź na pismo z dnia 18 listopada. Będzie zorganizowane spotkanie związków zawodowych i ministrów. Rada i związki zawodowe planują przekazanie podpisów pod poparciem za budową odkrywki do ministra Rolnictwa. 30 listopada o godz. 18 odbędzie się debata w sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa w naszej sprawie (transmisja na stronie sejmowej na żywo). Docierają nieoficjalne informacje o zamiarach włączenia kopalni do ZE PAK oraz tworzenia CUW (w różnych dziedzinach). Trwa również cały czas w Komisji Europejskiej rozpatrywanie zaskarżenia decyzji na koncesję dla odkr. Tomisławice.

Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków.