Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

31/03
2017

Komisja OM w dniu 31.03

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Komisja o/J odbyła się 14.03, poruszano tematy bieżące;

Komisja Koleje- zdecydowano o wysokości tzw „talonów”, ponownie poruszono sprawę wyborów SIP;

Komisja Zarząd- sprawa przewozów pracowniczych ma być zgodnie z art. 35 ZUZP (pismo Okręgowego Inspektora PIP do Prezesa Zarządu KWB), talony w KWB zostaną zrealizowane najpóźniej do 12.04;

Komisja Kleczew- sprawa jakości pasty BHP, odpowiedzieli kol. Biegasiewicz i Korczakowski- trwa pilotażowo wprowadzanie nowej pasty;

Komisja o/DTL- ustalono termin spotkania na 19.05, prośba o umieszczenie ZUZP na stronie związkowej, przypomniano o obowiązku pracodawcy informowania wszystkich pracowników o treści ZUZP;

Komisja EiR odbyła się 29.03, poruszono sprawę składek za 2016 r., ustalono termin Biesiady Piwnej na 11.07 w Megawacie oraz wyjazd do Krynicy Morskiej w dniach 11÷15.09;

Komisja Socjalna- zostały uruchomione tzw „weekendówki”;

Komisja Imprez- odbył się wyjazd na „Dorsza”, planujemy czterodniowy wyjazd w czerwcu na tereny wschodniej Polski z wypadem na Litwę;

Komisja BHP odbyła się 29.03- sprawozdanie przekazał kol. Korczakowski;

Komisja Zapomóg  odbyła się 24.02, udzielono 9 zapomóg, 1 została oddalona do uzupełnienia dokumentów;

Rada Pracowników odbyła się 29.02- informację przekazał kol. Bartkowiak;

Region-spotkanie odbyło się 21.03, informację przekazał kol. Grochowski;

Sekcja- zebranie odbędzie się 12.04, a Walne Zebranie Delegatów  w dniach 17÷19.05 w Szczyrku, informację przekazał Przew. Matuszak.

ELPAK Serwis- spotkanie z Prezesem odbyło się 23.03, zostały przekazane wszystkie wyliczenia płacowe, dot. zatrudnienia oraz sprawa wypowiedzenia PPE- informację przekazał Przew. Matuszak;

EkoSurowce- informację przekazał kol. Lisowski, występują problemy z zaliczeniem pracy górniczej przez ZUS,

EnergoInvest- informację ze spotkania z Zarządem przekazał kol. Biegasiewicz;

Aquakon- informację przekazał kol. Jasiński, ustalono wysokość tzw „talonów”.

Omówiono bieżącą sytuację w Spółce KWB i grupie kapitałowej. 29.03 odbyło się spotkanie ze wszystkimi Prezesami Spółek w sprawach bieżących. Omówiono sprawy podwyżek oraz restrukturyzacji związanej z brakiem decyzji dot. odkrywki  Ościsłowo. Przekazano informację o pracy o/Adamów do roku 2020, a o/Tomisławice do 2030 r.