Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/03
2017

KOMUNIKAT !

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH Z DNIA 20-03-2017W ZWIĄZKU Z ODBYTYM SPOTKANIEM W DNIU 20-03-2017r. STRONY SPOŁECZNEJ Z GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK, WYSTOSOWANY ZOSTAJE KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁEK I KOPALNI KONIN S.A. SPOTKANIE NIESTETY ODBYŁO SIĘ W NIEPEŁNYM SKŁADZIE ZWIĄZKOWYM, POMIMO ŻE INFORMACJA BYŁA PRZEKAZANA DO WSZYSTKICH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W PAK KWB KONIN S.A., PAK KWB ADAMÓW S.A., ORAZ DO SPÓŁEK: ENERGOINWEST – SERWIS, AQUAKON, EL PAK SERWIS, EKO-SUROWCE. GŁÓWNYMI TEMATAMI SPOTKANIA BYŁY: SPRAWY BIEŻĄCE – ODMOWNA DECYZJA RDOŚ W POZNANIU DOT. ODKRYWKI OŚCISŁOWO, SPRAWY SOCJALNE I BYTOWE PRACOWNIKÓW, MIEJSCA PRACY I ICH ZABEZPIECZENIE, SPRAWY REGULACJI PŁACOWYCH, ORAZ O PODJĘCIU EWENTUALNYCH KROKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO WEJŚCIA W SPORY ZBIOROWE W MYŚL USTAWY O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH I USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH. TAM GDZIE JUŻ SPORY WYSTĘPUJĄ DO PRZEPROWADZENIA REFERENDÓW I DALSZYCH KROKÓW PRZEWIDZIANYCH ZGODNIE Z LITERĄ PRAWA.  JAK WYNIKA Z TREŚCI PISMA – DWIE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE NIE BRAŁY W TYM SPOTKANIU UDZIAŁU. DLACZEGO ? MAMY NADZIEJĘ ŻE WKRÓTCE BĘDZIE ZNANY POWÓD ICH NIEOBECNOŚCI.

O DALSZYCH DZIAŁANIACH Z NASZEJ STRONY BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO !

Informacja: Grzegorz Matuszak