Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

03/03
2017

REGULACJE PŁACOWE – ZMIANY W ZUZP PISMA DO SPÓŁEK ORAZ KWB KONIN

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

          Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i MZZG KWB Konin wystosowały pisma do Zarządu Kopalni Konin oraz Spółek: Energoinwest – serwis, Eko – Surowce, El PAK – serwis w sprawie regulacji płacowych. Informujemy, że:

pisma skierowane do Zarządu KWB Konin S.A. dotyczyły:

po pierwsze – wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w PAK KWB Konin S.A. od dnia 01.03.2017r. z racji obowiązującego nowego ZUZP.

po drugie – wprowadzenia zmian w zapisach ZUZP obowiązującego w Spółce od dnia 1 września 2016r. (Układ zawarty w dniu 28 czerwca 2016). Zmiany jakich należy dokonać w Układzie to: zmiany w tabeli stawek miesięcznego wynagradzania (zał. nr 1); zmiany taryfikatora stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych (zał. nr 2); zmian w wykazie stanowisk pracowników zatrudnionych na odkrywce (zał. nr 3); uzgodnienie dalszego funkcjonowania zapisów art. 35 (przewozy pracownicze); dopracowania zapisów art. 66 w kwestiach związanych z pojęciem „normalnego wynagrodzenia”.

Pisma skierowane do w/w Spółek dotyczyły natomiast:

– wprowadzenia prawa do dodatku za wysługę lat w sześciu kategoriach procentowych od podstawy wymiaru wynagrodzenia zasadniczego pracownika (jest to nasza związkowa propozycja do rozpoczęcia rozmów w tej sprawie). Dodatek obejmowałby okresy zatrudnienia w PAK KWB Adamów S.A., PAK KWB Konin S.A., a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach Grupy Kapitałowej ZE PAK z których przeszli w trybie art. 23′ Kodeksu Pracy oraz podjęli zatrudnienie w Spółce po dniu 01.12.2013 roku.

Oczekujemy odpowiedzi pisemnych na powyższe pisma w określonych terminach. O dalszych naszych działaniach będziemy informowali na bieżąco na stronach internetowych lub komunikatach na tablicach ogłoszeń.

Informacja: Grzegorz Matuszak, Dariusz Zbierski