Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

09/03
2017

WYPOCZYNEK WEEKENDOWY, TALONY Z ZFŚS, REGULACJE PŁACOWE

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

       W ostatnich dniach Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” i MZZ Górników KWB Konin S.A. wystosowały pisma w/s uruchomienia wypoczynku weekendowego w Kołobrzegu na rok 2017 pod warunkiem, że strona Zarządu PAK KWB konin S.A. przystąpi do rozmów, które będą miały na celu omówienie i zapisanie dalszego funkcjonowania tej formy wypoczynku w latach następnych. Kolejne pismo skierowane również do Zarządu PAK KWB Konin S.A. to sprawa uruchomienia z ZFŚS talonów świątecznych dla pracowników KWB Konin S.A. Oczekujemy odpowiedzi na złożoną propozycję i podjęcia wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie podczas rozmów wszystkich organizacji związkowych działających w PAK KWB Konin S.A. oraz Zarządu. Odnosząc się do regulacji płacowych to dotyczy na obecną chwilę Spółek Eko – surowce, Energoinwest – serwis, EL PAK – serwis. W Spółce Aquakon jakiś czas temu wyrażono chęć podjęcia rozmów dotyczących wynagrodzeń. Każda odmowa przystąpienia do rozmów z którą się spotkamy będzie traktowana jako wejście w Spór Zbiorowy na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Podjęte ustalenia w trakcie procedowania Regulaminu Płacowego w Spółkach gwarantują stronom tego dokumentu corocznej oceny jego realizacji, a w tym wnoszenia uwag jak i postulatów związanych ze sferą płacową.

Wszystkich zainteresowanych co do szczegółowej treści wystosowanych pism zapraszamy do biur związków lub poprzez kontakt telefoniczny.

O dalszych działaniach z naszej strony będziemy informowali na bieżąco.

Informacja: Grzegorz Matuszak, Dariusz Zbierski