Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

21/06
2017

PISMO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PISMO ZWIĄZKÓW DO PREZESA KŁAPSZTY

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ OBECNIE SYTUACJĄ, ZWIĄZKI ZAWODOWE PAK KWB KONIN S.A. I PAK KWB ADAMÓW S.A. WYSTOSOWAŁY PISMO DO PREZESA NA KTÓRE OCZEKUJĄ NIEZWŁOCZNIE ODPOWIEDZI W TERMINIE 3 DNI OD DATY NADANIA. DALSZE UNIKANIE ODPOWIEDZI BĘDZIE POTRAKTOWANE JAKO BRAK DIALOGU POMIĘDZY STRONAMI A W KONSEKWENCJI DOPROWADZI DO BARDZIEJ ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ STRONY SPOŁECZNEJ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM.

O WYNIKACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO POPRZEZ BIULETYN, STRONĘ INTERNETOWĄ, ORAZ INFORMACJE BEZPOŚREDNIO W ORGANIZACJACH ZWIĄZKOWYCH.

Opublikował: Grzegorz Matuszak