Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

12/07
2017

ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY W WARSZAWIE – OŚCISŁOWO, ZŁOCZEW- ODKRYWKI – KIEDY?

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 11-07-2017r. W BUDYNKU MINISTERSTWA ROZWOJU W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE ZESPOŁU TRÓJSTRONNEGO DS. BEZPIECZEŃSTWA GÓRNIKÓW I BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W POSZERZONYM SKŁADZIE.
WICEMINISTER GRZEGORZ TOBISZOWSKI PRZEDSTAWIŁ BILANS ENERGETYCZNY PAŃSTWA. DODAŁ, ŻE GÓRNICTWO JEST I BĘDZIE W NAJBLIŻSZYCH LATACH PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO. JEDNAK POLITYKA KLIMATYCZNA UE BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA POLITYKĘ SUROWCOWĄ PAŃSTWA I WYKORZYSTANIE WĘGLA DO PRODUKCJI ENERGII.
WSZELKIE DZIAŁANIA RZĄDU POLSKIEGO MAJĄ NA CELU MAKSYMALNE OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU REGULACJI UE NA SEKTOR ENERGII W NASZYM KRAJU.
NOWE INWESTYCJE I STOSOWANE TECHNOLOGIE W ENERGETYCE I EFEKTYWNOŚCI SPALANIA WĘGLA POKAZUJĄ WYSOKI STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGICZNEGO I ZNAJOMOŚĆ NA TEJ BRANŻY BEZ KOLIZJI Z ZAŁOŻENIAMI UNII.
WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY MAJĄ STANOWIĆ OKOŁO 60% MIKSU ENERGETYCZNEGO POLSKI DO 2030 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO 2050 ROKU.
RZĄD WSKAZUJE NA ODKRYWKĘ ZŁOCZEW I OŚCISŁOWO MÓWIĄC O WĘGLU BRUNATNYM, ODNOSI SIĘ BEZPOŚREDNIO DO PROGRAMU STWORZONEGO PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI STRONY SPOŁECZNEJ Z KOPALNI KONIN, ADAMÓW I BEŁCHATÓW.
ODKRYWKA ZŁOCZEW DO KOŃCA TEGO ROKU POWINNA BYĆ URUCHOMIONA W FORMIE KONCESJI.
W PRZYPADKU OŚCISŁOWA INWESTOR JEST PRYWATNY, DLATEGO TEŻ WYSTĘPUJĄ PEWNE KOMPLIKACJE DOTYCZĄCE OCENY ŚRODOWISKOWEJ. ZAPOWIEDZIANO INDYWIDUALNE SPOTKANIA DOTYCZĄCE OŚCISŁOWA. TAKIE DEKLARACJE ZOSTAŁY ZŁOŻONE PRZEZ WICEMINISTRA TOBISZOWSKIEGO I WICEMINISTRA MARIUSZA ORIONA – JĘDRYSKA – GŁÓWNEGO GEOLOGA KRAJU.
ODKRYWKA OŚCISŁOWO JEST BARDZO POWAŻNIE ROZPATRYWANA POD KĄTEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO.
MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE SŁOWA WYPOWIEDZIANE NA POSIEDZENIU NIE BĘDĄ TYLKO KOLEJNĄ OBIETNICĄ BEZ POKRYCIA. DLA KOPALNI KONIN CZAS SIĘ NIEUBŁAGANIE KOŃCZY !!!
DLATEGO TEŻ DECYZJE MUSZĄ ZAPAŚĆ BARDZO SZYBKO. CZY TAK SIĘ STANIE ? – DZISIAJ PYTANIE BEZ ODPOWIEDZI.
CAŁY CZAS JEST WIARA W TO, ŻE DO KOŃCA ROKU RÓWNIEŻ OTRZYMAMY POZYTYWNE DECYZJE ZE STRONY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA I RZĄDU POLSKIEGO.
JESTEŚMY W OCZEKIWANIU NA ZAPOWIEDZIANE SPOTKANIE W NAJBLIŻSZYM CZASIE WS. ODKRYWKI OŚCISŁOWO.
SPOTKANIE TO MIAŁOBY ODBYĆ SIĘ JESZCZE W LIPCU Z UDZIAŁEM STRONY SPOŁECZNEJ.
NA SPOTKANIU W WARSZAWIE UDZIAŁ STRONY SPOŁECZNEJ Z KOPALNI KONIN I ADAMÓW.
OBECNI BYLI RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELE ZE STRONY WŁAŚCICIELA.
O WSZELKICH DZIAŁANIACH ZE STRONY RZĄDU BĘDZIEMY NIEZWŁOCZNIE INFORMOWAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ, W BIULETYNIE I PISMACH.

Opublikował: Grzegorz Matuszak