Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

07/08
2018

MEDIACJE W PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU DZISIEJSZYM ROZPOCZĘŁY SIĘ MEDIACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEGO SPORU ZBIOROWEGO. STRONY SPORU PRZEDSTAWIŁY SWOJE STANOWISKA MEDIATOROWI. NASTĘPNIE DOSZŁO DO SPOTKANIA OBYDWU STRON SPORU W OBECNOŚCI MEDIATORA. DOKONANO USTALEŃ PROWADZENIA MEDIACJI ORAZ USTALONO TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA. O DALSZYCH POSTĘPACH W MEDIACJACH BĘDZIEMY INFORMOWALI NA BIEŻĄCO.
KOLEJNY TERMIN SPOTKANIA PRZEWIDZIANO WE WRZEŚNIU.