Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

26/03
2019

ROZMOWY W PAK GÓRNICTWO

Opublikował GRZEGORZ MATUSZAK w kategorii AKTUALNOŚCI

W DNIU 26-03-2019r. NA ZAPROSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZONYM REFERENDUM STRAJKOWYM. ZARZĄD SPÓŁKI POINFORMOWAŁ O SWOIM STANOWISKU JAKIE PREZENTUJE W ZWIĄZKU Z WYNIKIEM REFERENDALNYM ZAŁOGI PAK – GÓRNICTWO JAKI ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W REFERENDUM STRAJKOWYM. ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ, ŻE DALSZE DZIAŁANIA JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ TO: POWRÓT DO ROZMÓW DOT. REGULACJI PŁACOWYCH – PODWYŻKI PŁAC DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI. DRUGI WARIANT TO NIE PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/W KWESTII CO BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁO Z OGŁOSZENIEM STRAJKU CIĄGŁEGO.
ZARZĄD SPÓŁKI ZADEKLAROWAŁ ZE SWOJEJ STRONY PRZYSTĄPIENIE DO ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PAK – GÓRNICTWO, JEDNOCZEŚNIE PRZEDSTAWIŁ PROJEKT ODPOWIEDZI W RAMACH NEGOCJACJI DOT. ZAWARCIA ZUZP.
JEDNOCZEŚNIE POINFORMOWAŁ, ŻE WSZELKIE USTALENIA BĘDĄ MOGŁY BYĆ REALIZOWANE PO DNIU 29-03-2019r. KIEDY TO ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. RADA NADZORCZA OKREŚLI KIERUNEK DZIAŁANIA FIRMY, A WIĄŻE SIĘ TO BEZPOŚREDNIO Z PERSPEKTYWĄ DALSZEGO FUNKCJONOWANIA KOPALNI KONIN I ADAMÓW.
NA OBECNY CZAS NIE MA JASNO OKREŚLONEGO KIERUNKU DZIAŁANIA W WYNIKU BRAKU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DOT. O/OŚCISŁOWO, I NIE JASNEJ PERSPEKTYWY O/ TOMISŁAWICE.
ZWIĄZKI ZAWODOWE PRZYJĘŁY TAKĄ ARGUMENTACJĘ POD WARUNKIEM SPOTKANIA W DNIU 2-04-2019r. I KONTYNUACJI ROZMÓW W/S PODWYŻKI PŁAC ORAZ ZAPISÓW DOT. WPROWADZENIA ZUZP.
ZARZĄD SPÓŁKI PRZYJĄŁ I ZADEKLAROWAŁ SPOTKANIE W DNIU 2 KWIETNIA.
JAKIEKOLWIEK INNE DZIAŁANIA OD ZAKŁADANYCH BĘDĄ SKUTKOWAŁY OGŁOSZENIEM STRAJKU W SPÓŁCE.

KOLEJNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z  PRZEBIEGIEM SYTUACJI BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO.