Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

30/06
2017

PISMO Z ŻĄDANIAMI NSZZ SOLIDARNOŚĆ SKIEROWANE DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

Pimo do zwiazków – Stanowisko ws strajku KWB KONIN KWB ADAMÓW Scan0003

W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANUJĄCĄ W PAK KWB KONIN S.A. PAK KWB ADAMÓW I SPÓŁKACH, NASZA ORGANIZACJA WYSTĄPIŁA Z ŻĄDANIAMI DO PREZESA PAK KWB KONIN S.A.
JAK WYNIKA Z TREŚCI ZAŁĄCZONEGO PISMA W DNIU 30-06-2017r. MIJA CZAS ODPOWIEDZI I REALIZACJI SPISANYCH ŻĄDAŃ. JAK ŁATWO MOŻNA SIĘ DOMYŚLIĆ – ŻĄDANIA TE NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE! BRAK ODPOWIEDZI ZE STRONY ZARZĄDU JEDNOZNACZNIE WYZNACZA DALSZĄ ŚCIEŻKĘ POSTĘPOWANIA JAKĄ JEST WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ. GŁÓWNYM POWODEM SĄ SPRAWY PRACOWNICZE – OCHRONA MIEJSC PRACY.
TAKIE DZIAŁANIE ZARZĄDU – METODĄ FAKTÓW DOKONANYCH BEZ KONSULTACJI I DIALOGU ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ WYMUSZA NA NAS  PODJĘCIE KOLEJNYCH DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH PRAWEM.
SKOŃCZYŁ SIĘ JUŻ CZAS LEKCEWAŻENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH !
IGNORANCJA I BRAK ODPOWIEDZI NA KORESPONDENCJĘ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ZMUSZA DO PODEJMOWANIA TRUDNYCH DECYZJI.
W DNIU DZISIEJSZYM OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PODJĘŁA ODPOWIEDNIE UCHWAŁY: MIĘDZY INNYMI O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W KOMITET PROTESTACYJNO – STRAJKOWY.
KOLEJNY KROK TO WEJŚCIE W SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ.
OGŁOSZENIE I PRZEPROWADZENIE REFERENDUM.
A NASTĘPNYM KROKIEM BĘDZIE JUŻ OGŁOSZENIE POGOTOWIA STRAJKOWEGO JEŚLI NIE DOJDZIE DO KONSTRUKTYWNYCH ROZMÓW POMIĘDZY STRONĄ SPOŁECZNĄ A ZARZĄDEM.
DLATEGO TEŻ WZYWAMY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE PRACY I PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ – STAŃMY RAZEM W OBRONIE MIEJSC PRACY !