Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego
ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew, e-mail: solidarnosc@kwbkonin.pl, tel. (063) 247 63 42, fax. (063) 247 65 42

05/12
2012

Podzielono akcje

Opublikował admin w kategorii AKTUALNOŚCI

PODZIAŁ NIEODPŁATNYCH AKCJI PAK KWB Konin S.A.

1)   Do 1 roku                                           –  20 akcji

2)   Powyżej 1 roku do 3 lat  –  38 akcji

3)   Powyżej 3 lat do 6 lat     –  87 akcji

4)   Powyżej 6 lat do 9 lat     –  134 akcje

5)   Powyżej 9 lat do 12 lat   –  184 akcje

6)   Powyżej 12 lat do 15 lat ? 231 akcji

7)   Powyżej 15 lat do 18 lat ? 279 akcji

8)   Powyżej 18 lat do 21 lat ? 327 akcji

9)   Powyżej 21 lat do 24 lat ? 375 akcji

10) Powyżej 24 lat                                   –  423 akcje

SUMA WSZYSTKICH  NIEODPŁATNYCH AKCJI  3 671 250 SZT

Zgodnie z art. 38 ust. 3 Ustawy Prywatyzacyjnej akcje nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji spółki. Po tym okresie czasu zgodnie z § 6.2. Umowy Sprzedaży Akcji KWB Konin Kupujący (PAK) zobowiązuje się w ciągu 12 miesięcy złożyć ofertę wykupu akcji pracowniczych po cenie 5zł 20gr za akcję (tj. po cenie zakupu)